Minskat resultat för statligt ägda bolag

Under första halvåret 2011 minskade omsättningen med 15 procent för de statligt ägda bolagen samtidigt som resultatet efter skatt minskade med 32 procent. Resultatminskningen är till stor del hänförbar till Vattenfalls nedskrivningar som följd av det tyska beslutet att avveckla landets kärnkraft.

Pressmeddelande

Omsättningen för bolag med statligt ägande minskade med 15 procent under det första halvåret 2011 jämfört med samma period 2010, från 198,6 till 169,6 miljarder kronor. Minskningen förklaras till stor del av att Vattenfalls omsättning minskade med 23,3 procent från 120,3 miljarder till 92,3 miljarder kronor, något som till stor del förklaras av försäljning av verksamheter Tyskland. LKAB:s omsättning däremot ökade med 11,7 procent från 12,7 till 14,2 miljarder kronor.

Resultatet efter skatt för bolag med statligt ägande uppgick till 18,6 (27,4) miljarder kronor under perioden, med andra ord en minskning med 32,1 procent från samma period 2010. Resultatet är starkt korrelerat med Vattenfalls resultat efter skatt som för det första halvåret minskade med 55,8 procent, från 9,0 till 4,0 miljarder kronor. Minskningen hänger samman med det tyska beslutet att avveckla landets kärnkraft, vilket medförde att Vattenfall skrev ned bokförda värden i Vattenfalls tyska kärnkraftverk. LKAB utvecklades däremot i en positiv riktning och redovisade 368 miljoner kronor bättre resultat efter skatt, vilket är en ökning från 4,7 till 5,1 miljarder kronor.

Värdet på statens börsnoterade aktieinnehav (TeliaSonera, Nordea Bank och SAS) minskade med 11 procent under det första halvåret 2011 från 127,0 till 113,1 miljarder kronor.

Bruttoinvesteringarna minskade med 18 procent under januari-juni 2011 jämfört med motsvarande period 2010, från 26,7 till 21,9 miljarder kronor. Vattenfall bidrog med 64 procent av de totala investeringarna men minskade sina investeringar under perioden från 17,9 till 14,1 miljarder kronor. Green Cargo, SJ, Lernia, SEK, Svenska Rymdaktiebolaget, Almi Företagspartner och Svensk Bilprovning stod dock för ökade investeringar jämfört med motsvarande period 2010.

Regeringskansliets Delårsrapport januari-juni 2011 för bolag med statligt ägande finns att hämta på: www.regeringen.se

Källa: Finansdepartementet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *