Överenskommelse om äldreomsorgens digitalisering

SKR utser tio kommuner som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. De ska tillsammans med SKR stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik.

Det framgår av ett inslag på SKR:s hemsida den 1 juni. Modellkommunerna är: Borås, Eskilstuna, Grästorp, Kalmar, Karlstad, Kramfors, Lund, Skellefteå, Uddevalla och Övertorneå.

I februari 2020 gjordes en överenskommelse mellan regeringen och SKR om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. Syftet är att ge kommuner och regioner bättre förutsättningar för verksamhetsutveckling med digitalisering inom äldreomsorgen.

Treårig överenskommelse
Överenskommelsen är treårig, gäller för åren 2020-2022 och omfattar totalt 200 miljoner kronor under 2020.

SKR har inrättat en stödfunktion, ett kompetenscenter, som särskilt ska stödja de tio modellkommunerna och tillsammans med dessa möjliggöra för alla kommuner i arbetet med att implementera digital teknik i kommunalt finansierad äldreomsorg.

Både det ekonomiska stödet och kompetenscentret ska bidra till att ge kommunerna bättre förutsättning att utveckla och implementera nya arbetssätt med lämpliga digitala tjänster och tekniska verktyg. Detta för att snabbare möta utmaningarna med både den demografiska utvecklingen och kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen.

”Bättre kvalitet”
− Det är positivt att vi kan komma igång med modellkommunerna så kunskaperna om digitaliseringens möjligheter kan användas av fler kommuner. Den nya tekniken kan underlätta både för de äldre som får ta del av omsorgen och arbetet för medarbetare samt bidra till en bättre kvalitet i verksamheten, säger Eva Sahlén, samordnare för projektet på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Alla tio kommunerna har kommit lite längre i att implementera digitala lösningar i äldreomsorgen. De är starka var och en för sig och har tillsammans en mycket bra samlad kompetens. De tio kommunerna kompletterar även varandra bra när det gäller styrkeområden, geografi och kommunstorlek.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.