Modernisering i hela offentliga sektorn

Molnleverantören Nutanix har släppt de globala resultaten som rör offentlig sektor i sin tredje årliga Enterprise Cloud Index Report, en undersökning som mäter organisationers planer för att anta molnlösningar. 
Resultaten visar att det sker en modernisering i hela den offentliga sektorn under de senaste månaderna, där 70 procent av deltagarna säger att COVID-19 har fått dem att tänka mer strategiskt på IT-frågor.
Medan organisationer inom den offentliga sektorn historiskt har brottats med regler som försvårat distansarbete, tvingade pandemin dem att vidta nödvändiga åtgärder för att säkert stödja anställda som jobbar hemifrån. Nästan hälften (48 procent) av de anställda inom offentlig sektor globalt sett och 71 procent hos amerikanska federala myndigheter svarade att deras organisationer inte hade några anställda som arbetade på distans för ett år sedan.
Sedan pandemin började har antalet personer som arbetar på distans ökat rejält. Endast 15 procent respektive 11 procent av deltagarna i undersökningen säger att man inte har några anställda som arbetar på distans. För att effektivt stödja denna växande avlägsna arbetskraft har många organisationer börjat strategiskt utvärdera sina molnmodeller – mer än tre fjärdedelar (82 procent) av de globala respondenterna inom offentlig sektor har identifierat hybridmoln som den perfekta arbetsmodellen för sin IT-organisation.
– Den offentliga sektorn har länge kämpat med insatser för att modernisera sin IT, delvis på grund av regelkrav och säkerhetsutmaningarna i branschen. De snabba IT-förändringarna som genomfördes för att upprätthålla en smidig verksamhet vid pandemins början visade emellertid att modernisering kunde genomföras på ett kostnadseffektivt och strömlinjeformat sätt, samtidigt som man tog höjd för alla regler som finns. Framöver tror jag att den offentliga sektorn kommer att fortsätta att utöka sitt användande av hybridmolnmodeller för att stödja alltmer digitaliserad arbetsplats, säger Mats Ericsson, regionchef för Sverige, Danmark och Island på Nutanix.
Andra viktiga resultat i årets rapport:
– Modernisering är beroende av att man gör sig av med äldre arkitekturer: År 2019 drev 53 procent av de globala offentliga organisationerna uteslutande traditionella, icke-molnaktiverade datacenter. År 2020 sjönk andelen till 22 procent. Organisationer väljer istället att investera i privata och offentliga moln, som kommer att integreras i en sammanhängande hybridmiljö.
– Distansarbete förblir viktigt: 43 procent av de som jobbar inom  offentliga organisationer er ökningen av egna offentliga molninvesteringar som ett direkt resultat av pandemin – åtta procentenheter högre än det globala genomsnittet. Detta återspeglar sannolikt försök att snabbt ge anställda möjligheter till distansarbete, eftersom tidigare begränsningar gjorde dem mindre kapabla att tillhandahålla lösningar från hemmet än andra industrier. Dessutom planerar att fortsätta stödja distansarbete, där endast fyra procent planerar att gå tillbaka till strategin man hade före pandemin.
– Säkerhet spelar en betyande roll i implementeringsbeslut: Alla respondenter nämner säkerhet som ett viktigt problem som påverkar hybridmolnhantering. Detta gäller särskilt för anställda i den amerikanska federala sektorn enligt rapporten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *