Möjlighet att förhandla = bästa lagändring

Eva Sveman, förbundsjurist på SKL, vann tävlingen ”Världens bästa lagändring”, ett lättsamt sätt att presentera ett antal förbättringar i det nya Upphandlingsdirektivet. Ökade möjligheter att förhandla och tillämpa konkurrenspräglad dialog i offentlig upphandling i Artikel 26 var hennes förslag.
Det blev också deltagarnas val i en omröstning sedan fyra personer i upphandlingsvärlden presenterat sina förslag på bästa lagändringen. Därefter fick deltagarna rösta med hjälp av konferensappen.
Hittills har regelverket haft för litet fokus på affären. En lyckad upphandling har varit liktydigt med att till punkt och pricka följa lagens alla paragrafer, menade Eva Sveman. Den aktuella regeländringen är inte tillräcklig, men ett steg i rätt riktning, tycker Eva Sveman.
Övriga medverkande i ”tävlingen” var Catharina Piper, Advokatbyrån Lindahls, Stefan Holm, näringspolitisk expert, Almega, samt Mikael Karlsson, advokat på Moll Wendén.
Catharina Piper gillar ändringen i Artikel 33 som innebär att rangordningen i ramavtalen är på väg bort. Detta öppnar stora möjligheter för inköparna, menar Catharina Piper. Stefan Holm slog ett slag för Artikel 72 som öppnar för att ändra i kontrakt under avtalstiden. Avtalets karaktör ska bibehållas och vissa andra kriterier ska uppfyllas, ändå är detta en välkommen ändring, menar Stefan Holm.
Mikael Karlssons val var Artikel 57 (4g) som innebär att den upphandlande myndigheten får rätt att utesluta en ekonomisk aktör om denne tidigare misslyckats och gjort sig skyldig till allvarliga eller ihållande brister. Det finns inget krav på att dessa brister uppkommit hos den aktuella upphandlande myndigheten, utan kan ha skett hos tidigare köpare. Men det krävs att det hela är dokumenterat, vilket gör det viktigt med contract management, alltså att pågående avtalsrelationer dokumenteras. Kanske ska SOI eller den nya Upphandlingsmyndigheten som bildas 1 september 2015 bistå Upphandlarsverige med en ”svart lista” på leverantörer som inte sköter sig?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *