Molntjänster ska respektera integriteten

Digital infrastruktur är en extremt viktig del i samhällsutvecklingen. Det är ”framtidens järnväg”, säger Johan Christenson, vd, City Network.

City Network är delaktigt i byggandet av det euroepiska molnalternativet och är engagerade i det europeiska samarbetsprojektet GAIA-X där syftet är att hitta en standard för europeiska molntjänster. Detta för att slippa tumma på lagar och regler och samtidigt främja europeisk innovation. Inte minst är offentlig sektor i fokus för bolaget. Företagarna i Karlskrona utsåg 2019 Johan Christenson till ”Årets företagare”.

OFFENTLIGA AFFÄRER fick en digital pratstund live med honom. Johan Christenson vill se en balans mellan stora och små aktörer. Svensk offentlig sektor får inte bli beroende av några få stora aktörer (läs Microsoft, Amazon, Google).

”Vi ska inte anpassa oss”
Johan Christenson är kritisk till de som menar att det är Sverige som ska anpassa sig till de stora drakarna. Detta apropå den diskussion kring molntjänster som OFFENTLIGA AFFÄRER rapporterat om under vårvintern 2021. Hur offentliga (och privata) aktörer ska kunna använda molntjänster med bibehållen respekt för vårt starka, grundlagsskyddade, värn för den personliga integriteten. De stora molntjänstleverantörerna är amerikanska och lyder under USA-lagar som stipulerar att amerikanska statliga säkerhetsorgan har rätt att ta del av data i företagens servrar.

– Det är märkligt. USA skyddar sina egna medborgare stenhårt men anser sig ha rätten att ta del av andra länders data om medborgarna, reflekterar Johan Christenson.

Busviktig integritet
Privacy eller rätten till privatliv och personlig integritet är en humanitär rätt enligt EU:s stadgar, menar vd:n.

– Det är busviktigt, den som fått sin identitet kapad fattar det här – lagarna har kommit till av en anledning, resonerar Johan Christenson.

Han tycker att SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) borde stötta svenska företag som anstränger sig för att bygga molntjänster och på så sätt bidra till respekten för de lagar som ska tillgodose den personliga integriteten.

– Stat och kommun ska kunna välja, de ska inte vara beroende av enbart de stora aktörerna, tänker Johan Christenson.

Vad huvudproblematiken här? Handlar det om var all data lagras, eller….?
– Lokationen, alltså var data lagras spelar roll men än viktigare är accesskontrollen, vilka som har åtkomst till data, menar Johan Christenson och pekar på att arbetsmarknaden i dag är global.

– Det gäller då att enbart rätt personer som är säkerhetskontrollerade har tillgång till de mest känsliga data.

Slutligen pekar han på att det är en global utmaning. Bygger man hela sin teknologi på andras kunnande och plattformar eller ser man till att det finns alternativ och en konkurrens värd namnet?

– För att offentlig sektor ska lyckas med sin långsiktiga digitalisering och innovation och därmed serva oss samhällsmedborgare är det avgörande att man kan agera på all samlade data. Att då informationen hanteras på en infrastruktur där ingen tvekan råder kring att den personliga integriteten är skyddad är helt avgörande, avslutar Johan Christenson.

Fakta
City Network är en global leverantör av molntjänster för IT-infrastruktur (IaaS) genom sin tjänst City Cloud. Företaget är sedan hösten 2020 en del av Iver-koncernen som i sin tur ägs av det svenska investmentbolaget EQT.

Gaia-X
Bakom Gaia-X står företag och organisationer med molntjänstbehov – samt krav på en öppen och flexibel miljö baserad på europeiska datalagar. Övergripande mål är ökad självförsörjning av digital infrastruktur. Bakom den svenska delen finns Ericsson, Netnod, City Network och många fler, under Skatteverkets översyn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *