Moms på inhyrd vårdpersonal

Enligt ett beslut från Skatterättsnämnden ska inhyrd vårdpersonalen inom den privata vården beläggas med 25 procents moms.
– Det är ett hot mot hela vårdsektorns kompetensförsörjning, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
Svenskt Näringsliv rapporterar i sitt nyhetsbrev (2018-04-11) om att merparten av den offentliga vården slipper undan den 25 procentiga kostnadshöjningen. Därför blir moms på inhyrd personal en direkt konkurrensnackdel för de privata vårdföretagen, menar man.
– Både offentligt drivna och privata verksamheter i sjukvården är beroende av att anlita konsultläkare och sjuksköterskor, samt att ibland hyra in personal. Om momsen införs får det väldigt allvarliga konsekvenser framförallt för den privatdrivna vården, understryker Inga-Kari Fryklund.
Ärendet har överklagats till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.