”Monarki är bra och billigt”

Monarkin är bra – både för svensk demokrati och ekonomi. Det hävdas i ett inslag i en pågående debatt om republik kontra konstitutionell monarki.
Det är Sveriges största morgontidning DN som strax före julhelgerna upplåtit spalterna för inlägg för respektive emot monarkin. I ett första inlägg den 21 december 2015 hävdade Lennart Torstensson att Sverige måste moderniseras och bli en republik. Inledningen löd: ”Under Nobelfesten kunde vi beskåda både drottningen och prinsessornas slöseri med dyra frisyrer, glittrande smycken och designade kläder. Samtidigt som de lever ett liv i överflöd ”tigger” de till vardags pengar till olika behövande.” Skribenten presenteras endast med orden ”har tröttnat på monarkin”.
Svar lät inte vänta på sig. Tomas Roland med examina i statsvetenskap (med studier i konstitutionell politik och EU-politik) samt nationalekonomi från Uppsala Universitet, svarade den 22 december 2015 att det inte skulle vara lönsamt för Sverige att införa republik. Han pekar på Finland och Frankrike som exempel på detta. Han skriver: ”Den svenska demokratin är i dag en av världens mest dynamiska och öppna, det tror jag ingen säger emot. Frågan är då om införande av republik skulle leda till att den politiska debatten blev ännu bättre, att förmågan att fatta politiska beslut stärktes och att den representativa demokratins förmåga att avspegla folkets vilja blev ännu bättre? Nej, säger jag.”
Tomas Roland pekar på att länder med både ett presidentämbete och en statsminister visar att det inte alls är uppenbart att demokratin stärks av en sådan konstruktion. Han skriver: ”Om inte presidentämbetet ska ha enbart en symbolisk roll, får man vara beredd på att presidenten kan ha en politisk färg och statsminister och regering en annan. Presidenten brukar inte minst ha en roll i utrikespolitiken och det är inte alls självklart att den svenska utrikespolitiken skulle gynnas av – eller bli tydligare av – att Margot Wallström var utrikesminister samtidigt som Carl Bildt var president (bara som en illustration).”
Diskussionen lär fortsätta. Men tills vidare består Sveriges konstitutionella monarki och därför önskar OFFENTLIGA AFFÄRER både Kung och fosterland en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *