Mötesplats i gång – samlar 700 deltagare

– Man måste få ta hänsyn till tidigare prestationer hos leverantören när man förbereder en upphandling. Det menar Sofia Lundberg, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan, Umeå universitet, som var första talare på Mötesplats Offentliga Affärer i Nackastrand. 

Deltagarna sitter bänkade och efter tung techno och arrangörens logga snurrande på storbildsskärm presenteras de Hexanova-medarbetare som kommer att synas och vara behjälpliga under dagarna. Därfter presenteras moderatorn, Britt-Marie Mattsson.

Första passet har rubriken Formaliakrav vs affärsmässighet. I fokus står frågeställningen vart är de goda offentliga affärerna egentligen på väg och hur vill vi själva ha det i framtiden?

En spännande paneldiskussion baserad på forskningsrapporten om bristande affärsmässighet i den offentliga upphandlingen utlovas i programmet. Panelen inleddes med en kortare sammanfattning av de viktigaste punkterna i rapporten som Sofia Lundberg, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan, Umeå universitet, redovisar. 

Sofia Lundberg och delar av paneldeltagarna i bakgrunden.

Hon menar att det är bra att offentlig sektor måste följa ett regelverk, men sker på bekostnad av det som näringslivet kan göra – nyttja kontakter och nätverk, jobba mer relationsbaserat.

Regelverket lämnar ett betydande strategiskt val, menar Sofia Lundberg. Det största valet är om något ska ske i egen regi eller om det ska upphandlas. Om det är extremt viktigt att kunna kontrollera kvalitetskedjan så ska man ha det nära sig. Implementeringen och förvaltningsfasen påverkas i hög grad av vad som sker i förberedelsefasen med planering kartläggning, analys och upphandling.

Det borde vara möjligt att beakta leverantörens tidigare prestationer – redan i förberedelsefasen, hävdar professorn med bestämdhet. 

Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten, får först frågan om vad hon anser i frågan. Hon gillar att det forskas mer om offentlig upphandling. Hon är skeptisk till rating och fruktar att tilliten till offentlig sektor motverkas. Att motverka brottslighet är en angelägenhet för samtliga aktörer. Det finns i stället möjlighet att skapa ”vita listor” enligt EU-direktivet.

Martin Kruse, ordförande i SOI, välkomna forskningen. De styrande lyssnar på förseningen, menar han. Ingen inköpare kan agera helt själv utan hela organisationen bör vara inkopplad. Gemensamt för motiveringarna för de priser som delas ut både av SOI, Hexanova och andra är att den vinnande inköparen har lyckats samla organisationen! Har man affären klar för sig så löser man juridiken.

Jonna Östling, placerad intill Martin Kruse, menar att hon hört fler som efterlyser ett rating-system. Men det är mer en organisationsfråga, tror hon. Det handlar om att få ledningens öra, påtala nyttorna med att få med verksamheten i tidigt skede av en upphandling. Kategoristyrning är ett bra sätt att nå och få med organisationen, menar Jonna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *