Mötesplatser som Almedalen bra för demokratin

Det blir inte demokrati för att vi går och röstar vart fjärde år och betalar skatt. I en tid som präglas av missmod, politikerförakt, intolerans, splittring och fake news behövs demokratifestivaler som motvikt och mötesplatser.
Det hävdar Zakia Elvang, grundare och styrelseordförande i We Do Democracy, och Johan Galster, direktör för We Do Democracy. De pekar på Almedalsveckan och liknande arrangemang i de nordiska grannländerna, Baltikum, Nederländerna och Belgien.
I en debattartikel i Sydsvenskan den 13 juni 2018 framhåller de båda att festivalerna är ett komplement till den representativa demokratin. En undersökning som genomfördes 2017 med pengar från Nordiska ministerrådet visade att festivalerna uppskattades och fick genomslag i hemländerna.

Gratis och öppna för alla
De har sinsemellan många olikheter, men också grundläggande likheter. Festivalerna är gratis och öppna för alla. De pågår flera dagar och äger rum utanför huvudstäderna och maktens centrum. Det skapar en avspänd atmosfär som ger plats för såväl organiserade samtal som spontana möten mellan makthavare och allmänhet.
Förra året gick tio nordeuropeiska länder ihop och etablerade plattformen Democracy Festivals, som drivs av samarbetsorganisationen We Do Democracy. Uppgiften är att sprida idén om demokratiska samtal, sätta demokratin på dagordningen och skapa festivaler som ger förnyat hopp om framtiden.

Viktigaste faktorn för fred
– Det behövs, anser skribenterna och pekar på World Economic Forums senaste årliga genomgång av tillståndet för demokratin i världen. Inte i en enda region kunde man mäta någon framgång. ”Världen blir fattigare på alla mätbara demokratiområden, trots att demokratin historiskt sett alltid har varit den viktigaste enskilda faktorn för fred”, framsteg och utveckling.
– Demokratifestivalerna är en unik tradition som hyllar mångfalden och det levande samtalet mellan människor, avslutar Zakia Elvang och Johan Galster.
Läs hela artikeln via länken:
https://www.sydsvenskan.se/2018-06-13/demokratin-behandlas-som-en-kar-gammal-van-man-tagit-for-given-och-forsummat
Bilden: Seminarium i Offentliga Affärers tält under Almedalsveckan tidigare år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *