Mutbrott får stora konsekvenser

Tre av Sveriges största byggbolag är inblandade i olika utredningar om mutbrott. Fällande domar riskerar att de utestängs från framtida offentliga uppdrag.

Åtal har nu väckts mot dem som misstänks vara inblandade i muthärvan kring arenabygget i Solna. Denna härva är dock inte den enda som nystas upp just nu.

Pär Cronhult, chefsjurist, och Gisela Chand, informationsansvarig och jurist vid Den nya välfärden skriver på Dagens Industris debattsida att ett byggbolag som fälls för bestickning kan utestängas från offentliga uppdrag under lång tid.

– Lagstiftaren ser med så stort allvar på dessa brott att staten och kommunerna enligt lagen om offentlig upphandling inte får köpa tjänster från bolag vars företrädare har dömts för mutbrott. När vi läser i tidningen att företrädare för de stora byggbolagen är inblandade i omtalade muthärvor är det därför viktigt att minnas att det inte bara är den dömda företrädarens framtid som påverkas av en lagakraftvunnen fällande dom, utan även bolagets övriga anställda, skriver Pär Cronhult och Gisela Chand.

Konsekvenserna för bolagen kan bli stora ­ ett av de inblandade byggbolagen beräknar att en tredjedel av dess arbete görs för det offentliga. Det är således mycket som står på spel.

Det är inte bara i Sverige som korruptionen verkar öka.

– Andelen pengar som försvinner i mutor och korruption är lika hög i EU som hela den gemensamma EU-budgeten, alltså en procent av EU:s samlade BNP. Fyra av fem medborgare i EU säger att korruption är ett problem i deras land, säger EU-kommissionär Cecilia Malmström till Sveriges Radio.

Senare i år kommer Cecilia Malmström presentera ett nytt lagförslag på EU-nivå om att frysa tillgångar som människor har fått genom korruptionsbrott.

Revisorsföretaget Ernst & Young har nyligen gjort en undersökning om korruption och mutor, European fraud survey 2011. Resultatet visar att en tredjedel av de anställda på större företag i Europa är beredda att erbjuda kontanter, presenter eller underhållning för att vinna en affär.

I Sverige uppger en av fem chefer att de är beredda att betala mutor.

– Medvetenheten om etiska regler och policys visar sig vara oerhört låg, i många fall blir en etisk policy inget annat än en skrivbordsprodukt. Som exempel kan nämnas att 80 procent av de tillfrågade inte har fått någon utbildning inom korruption, mutor eller bestickning, säger Erik Skoglund, ansvarig för Fraud Investigation and Dispute Services inom Ernst & Young i Norden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *