Mutor vid upphandlingar drabbar skattebetalarna

Skattebetalarna är förlorare om offentliga upphandlingar styrs av mutor och korruption. Det säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom med anledning av att ett remissyttrande angående krafttag mot mutbrott lämnats till regeringen.

Det är viktigt att den kommande lagstiftningen mot mutor och korruption är tydlig och lättbegriplig. Det framhåller Konkurrensverket i sitt yttrande över utredningsbetänkandet Mutbrott. Det är också viktigt att hela upphandlingsprocessen omfattas av lagstiftning, vilket innebär att en muta inte måste vara knuten till en viss specifik upphandling för att vara olaglig.

– Varje gång det avslöjats att tjänstemän i kommuner eller på statliga myndigheter tagit mutor eller fått andra personliga förmåner kan vi misstänka att skattebetalarna har lurats på pengar, säger Dan Sjöblom.

Kommuner, landsting och staten köper varje år in varor och tjänster för 500 miljarder kronor. Det är betydande summor.

– De allra flesta upphandlingar görs på ett professionellt sätt och bidrar till att hushålla med våra skattepengar. Men det är samtidigt viktigt att komma åt alla eventuella avarter och missförhållanden i upphandlingarna, säger Dan Sjöblom.

Utredningen Mutbrott föreslår straffbestämmelser som tydligt tar sikte på att komma åt mutbrott som haft till syfte att påverka offentliga upphandlingar. Detta välkomnas särskilt av Konkurrensverket.

Konkurrensverket ser positivt på att reglerna mot mutor nu kan komma att skärpas, men varnar samtidigt för att de olika näringslivskoder som föreslås ge vägledning för företag och andra kan leda till tolkningsproblem. Den nya nämnd under Institutet mot mutor som utredaren beskriver är Konkurrensverket kritisk till.

– Det som är tillåtet eller ej måste framgå av lagen, och ska kunna bedömas av domstolar. Reglerna måste också vara desamma mellan olika branscher, säger Dan Sjöblom.

Sedan i somras finns en skärpt lagstiftning som ska komma tillrätta med otillåtna direktupphandlingar. Den statliga myndighet eller kommun som gör upphandlingar utan föregående annonsering kan i fortsättningen dömas till böter (upphandlingsskadeavgift) på maximalt 10 miljoner kronor.

I yttrandet till regeringen framhåller Konkurrensverket bland annat att vissa begrepp måste klargöras för att undvika kryphål i lagstiftningen.

Källa: Konkurrensverket

Relaterade länkar: Läs yttrandet (203,47Kb) »

{jcomments on}

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *