Muträttegång mot sex statligt anställda

Den en 28 september inleddes rättegången mot sex personer som misstänks för mutbrott kopplat till Statens Fastighetsverk.

Det rapporterar Sveriges Radio. Den komplicerade korruptionshärvan avslöjades i TV4:s Kalla Fakta 2017. Det rör sig om misstänkta mutbrott om drygt 7,6 miljoner kronor. Enligt uppgift är det en av de största korruptionsskandalerna någonsin i Sverige.

– Det har varit en lång process och vi välkomnar att ärendet nu prövas i domstol, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk, på myndighetens webbplats.

Ingrid Eiken Holmgren, nuvarande generaldirektör för Statens fastighetsverk. Hon tillträdde efter korruptionshärvan och har genomfört stora förändringar för att stärka förvaltningskulturen, bland annat genom inrättande av en visselblåsarfunktion.

 

”Efterlängtad prövning”
Natali Engstam Phalén, generalsekreterare vid Institutet mor mutor, IMM, säger i en kommentar för OFFENTLIGA AFFÄRER:

– Den rättsliga prövningen av händelserna vid SFV som nu kommer att ske har varit efterlängtad. Inte minst blir det intressant att se hur domstolen kommer att resonera i fråga om det ska bedömas som tjänstefel att dåvarande generaldirektör inte omedelbart ska ha rapporterat om händelserna vid myndigheten. Det är grundläggande ur ett förtroendeperspektiv att alla misstankar om korruption inom offentlig sektor tas på allvar och rapporteras.


Natali Phalén, generalsekreterare vid Institutet mot mutor, IMM.

Åtal väcktes i januari
Åklagaren åtalade den 28 januari 2020 sex personer misstänkta för bland annat grovt tagande av muta, grovt givande av muta, grov trolöshet mot huvudman och tjänstefel i ett ärende där tre av de åtalade tidigare varit anställda på Statens fastighetsverk.

Det meddelades i ett pressmeddelande samma dag. Då hävdades också att den huvudåtalade har varit förvaltningsområdeschef på Statens fastighetsverk under åren 2007-2015 med ansvar för att förvalta flera historiska byggnader. Han åtalas bland annat för att genom ett brottsupplägg ha låtit Statens fastighetsverk betala för byggnationer på hans privata fritidsfastigheter i Finland och i Roslagen.

”Brottsplan har funnits”
Vice chefsåklagare Martin Bresman vid Riksenheten mot korruption, som fattat åtalsbeslutet, framhåller:

– Jag menar att det funnits en brottsplan enligt vilken kostnaderna för mutorna vidarefakturerats till Statens fastighetsverk och att skattebetalarna därigenom i slutändan fått betala för byggnationen på förvaltningsområdeschefens privata fastigheter. Det innebär att förvaltningsområdeschefen åtalats för mycket allvarlig korruption inom den statliga förvaltningen, där han under flera år tillskansat sig mångmiljonbelopp av skattebetalarnas pengar. Jag bedömer brotten som grova eftersom de avsett mycket betydande belopp, varit systematiska och i en större omfattning av särskilt farlig art.

GD åtalad för tjänstefel
Den tidigare generaldirektören för Statens fastighetsverk står åtalats misstänkt för tjänstefel eftersom myndigheten inte gjorde en åtalsanmälan inom rimlig tid. Generaldirektören ska under en längre tid ha haft uppgifter om misstänkt brottslighet i förvaltningsområdeschefens anställning. Statens fastighetsverk har gjort en polisanmälan långt senare.

Verket har gjort förändringar
Statens fastighetsverk uppger i ett pressmeddelande att man sedan händelserna 2017 genomfört ett omfattande förändringsarbete i syfte att stärka förvaltningskulturen. Ingrid Eiken Holmgren tillträdde tjänsten som ny generaldirektör i februari 2018. Kritiken mot myndigheten var då omfattande och regeringen gav ett tydligt uppdrag till SFV att stärka förvaltningskulturen.

Intern kontroll har stärkts
Intern styrning och kontroll har stärkts i flera avseenden, bland annat genom inrättande av en visselblåsarfunktion, tydligare arbetsordning med klargörande av ansvar och befogenheter i den nya organisationen, ökad uppföljning genom stickprov och granskningar m.m. samt genom fokus på den statliga värdegrunden. SFV arbetar även med att certifiera sig inom fler områden. Vidare har myndigheten infört en medarbetarkod och en ansvarskod för leverantörer.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.