Låg kostnad för Stadshusbygge

Om- och tillbygganden inom Stadshusområdet medför en total hyreshöjning för Umeå kommun om enbart 1,1 miljoner kronor per år, inte drygt 7 miljoner enligt tidigare beräkningar. Kostnaden för arbetsmiljöåtgärder och tillbyggnad uppvägs till stor del av minskad extern förhyrning.

Den totala kostnaden för arbetena inom Stadshusområdet är 168 miljoner kronor. Av summan utgör 112 miljoner kostnaden för nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med olika arbetsmiljöproblem. Dessa är omfattande i restaurangköket på översta våningen i Stadshuset. Dessutom håller flera innertak på att rasa (stöttas i dagsläget), all el måste bytas ut och det finns mikrobiell påväxt (mögel) i både kallvinda och den fristående Gymnastiken.

Många sitter trångt
I annexet har omkring 230 medarbetare under en längre tid berörts av problem på grund av ett dåligt fungerande uppvärmnings- och ventilationssystem. Inom flera verksamheter är det ont om plats. Det kan handla om 11 kvadratmeter per arbetsplats, vilket kan jämföras med Arbetsmiljöverkets rekommendation om 15–20 kvadratmeter. Vissa verksamheter är också utspridda på flera olika ställen.

– Förutom att åtgärda arbetsmiljön får vi en mer samlad och effektivare organisation, som dessutom blir lättare att nå för medborgarna. Vi passar på att uppföra ny byggnad i anslutning till annexet, för att också kunna ”ta hem” verksamheter som i dag hyr lokaler på andra håll i Umeå, säger stadsdirektör Mikael Öhlund.

Halvering av hyran
Motivet till det sistnämnda framgår vid en jämförelse med hyresnivån på marknaden. Stadshusområdet ligger i ett så kallat bra B-läge (strax utanför centrumfyrkanten). Kallhyran på marknaden för motsvarande läge är 1 150 kronor per kvadratmeter och år, medan medelhyran inom Stadshusområdet är omkring hälften så hög, eller knappt 600 kronor.

Ny kalkyl
Arbetena ska vara avslutade under hösten 2014. Efter åtgärderna ökar den totala hyran inom Stadshusområdet med 3,7 miljoner kronor för att uppgå till 20,2 miljoner kronor per år. Samtidigt minskar kommunen sina kostnader för extern förhyrning med 2,6 miljoner kronor.
Den årliga nettohyreshöjningen blir alltså 1,1 miljoner kronor i stället för drygt 7 miljoner, som en tidigare kalkyl visade. En delförklaring är att kapitalkostnaderna har minskat. Dessutom blir vinsten med egna lokaler till kommunala verksamheter något större än vad som tidigare kalkylerats.
Källa: Umeå kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *