Mycket ”samhälle” på Bokmässan 2019

Det vimlar av programpunkter, seminarier och böcker med bäring på aktuella samhällsproblem på Bok & Bibliotek 2019. Det inser man efter några dagars vistelse på denna kulturfest i Göteborg som avslutades söndagen den 29 september.
OFFENTLIGA AFFÄRER:s redaktör hade förmånen att få delta på ”årets tilldragelse” i biblioteks- och litteraturkretsar.
Vid seminariet ”En svensk tiger?” togs frågan om folkbibliotekens roll i det nya digitala mediesamhället upp. Professor Olof Sundin, Lunds universitet, pekade på hur felaktiga eller snedvridna fakta snabbt kan slå rot och spridas globalt i den nya mediebilden.
Ny roll för biblioteken
Karin Linder, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening, betonade att biblioteken kan behöva spela en helt ny roll i den nya digitala världen. Nämligen att visa hur man söker relevant kunskap, idkar källkritik och lär sig vara kritisk och skeptisk som mediekonsument, inte minst på sociala medier.
Under seminariet betonades bibliotekens roll det som uttalas i såväl regeringsformen som i bibliotekslagen, nämligen vikten av att främja demokrati och fri åsiktsbildning. Storheter utan vilka ett fritt samhälle inte kan existera.
Ingå i totalförsvaret?
Willy Silberstein, seminariets moderator, ställde också frågan om hur paneldeltagarna ser på ett utredningsförslag om att biblioteken i framtiden ska ingå i totalförsvaret. Då hade även tre politiker äntrat scenen och enigheten var rörande för detta förslag.
Professor Olof Sundin menade att det är fullt rimligt att biblioteken kan spela en informationsspridande roll när krisen är ett faktum, eller ytterst när det handlar om landets försvar. Karin Linder höll med, men menar att bibliotekarien inte ska tala om vad som är sant eller falskt utan opartiskt meddela var besökaren kan hitta rätt information. 
Migration är positivt
”Människan har alltid varit på väg” var rubriken på en programpunkt med historieprofessor Dick Harrison i huvudrollen. I boken Folkvandringstid undersöker han hur migration påverkat samhällen genom historien. Dick Harrison påstår sig bevisa att ingen fredlig migration påverkat den mottagande nationen negativt.
I en rolig, fartfylld och spränglärd konversation med kulturjournalisten Rakel Shukri underbyggde Dick Harrison sin tes med humor, sakargument och anekdoter. I förstone kunde hans tal upplevas som ett brandtal för att invandring och migration enbart är av godo. Men Dick Harrison erkänner att migration aldrig är problemfri, grejen är att den totalt sett och på lång sikt hittills alltid främjat samhället.
Historien och nuet
Maja Hagerman, som nyligen utkommit med boken Trådarna i väven, står också med båda fötterna stadigt i nutiden. Vid flera intervjuer och seminarier där hon medverkade betonade hon att historien förändras, beroende på vad som är aktuellt i nuet. Samhället väljer att lyfta fram delar ur historien som passar rådande paradigm.
Just nu talas det mycket om ”svenskhet” och vad det är. Maja Hagerman visade på att det inte finns en entydig svenskhet utan många. Hon pekar också på lokalhistoriens betydelse och hur många hängivna ideellt arbetande människor ständigt upptäcker och beskriver den egna bygdens historia. En viktig kulturbärande gärning!
Något utöver det vanliga
Att gå på mässgolvet bland förlagens montrar, de stora medieföretagens scener och höra pågående intervjuer, uppläsningar och författarföredrag är en upplevelse utöver det vanliga. Där intervjuas Göran Greider, och en bit bort står Jan Guillou och orerar. I en annan monter ser man Martina Haag signera sina böcker.
Böcker är så mycket mer än två pärmar med ett antal sidor med papper emellan. Det handlar om människor och det handlar om samhället. Det är blod och eld, kärlek och hat, krig och fred. Människans ständiga strävanden och tillkortakommanden. Helt enkelt – livet.

Bilden: Bokmässan 2018. Ulf Lundells signeringskö. Foto: Niklas Maupoix.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *