Myndighet enbart på nätet?

Om 25 år kan fysiska myndigheter som vi medborgare kan besöka vara ett minne blott, erfar Fastighetstidningen.

– Det kommer nog att variera mellan olika myndigheter, men man kan göra en jämförelse med hur det har blivit med bankkontoret. Det är inte längre ett ställe dit man går, utan en elektronisk plats. Så blir det säkert för en hel del myndigheter också, säger Clas Olsson, generaldirektör på Ekonomistyrningsverket, ESV, till Fastighetstidningen.

Han erkänner att det finns myndigheter som ska ha direktkontakt med medborgarna, exempelvis Polisen och Arbetsförmedlingen. Dock: en stor del av myndigheternas arbete består av handläggning och det arbetet kommer inte att ske på samma plats eller på samma sätt som tidigare.

– Om jag generaliserar verkar många ’kontorsmyndigheter’ fastna för en modell där ungefär hälften är hemmajobb och den andra halvan sker på kontoret.

Samarbete om lokaler
Clas Olsson är också medlem i referensgruppen för Samverket som vill att statliga myndigheter ska börja ”dela på utrymmet”, rapporterar Fastighetstidningen i sitt nyhetsbrev. Samverket är ett samarbete mellan Vinnova och Vasakronan och bygger på idén om coworking för den statliga sektorn.

Framför allt mindre myndigheter skulle gynnas av att dela lokaler. Enligt vad Clas Olson uppger för Fastighetstidningen finns potential att utnyttja myndigheters lokaler mer resurseffektivt. Exempelvis för myndigheter vars medarbetare ofta reser till Stockholm och kan behöva en plats att vara på mellan möten.

– Gemensamma lokaler kan också främja innovationer och samarbeten över myndighetsgränserna, tänker Clas Olsson.

Pilotprojekt
Den 1 november öppnade Samverket dörrarna i Vasakronans lokaler på Mäster Samuelsgatan i Stockholm och i centrala Östersund. Idén är att alla statliga myndigheter som blir medlemmar ska kunna nyttja lokaler och faciliteter.

Pilotprojektets syfte är att identifiera ”knäckfrågor”. Säkerheten är en faktor som är viktig när flera myndigheter ska samsas om samma nätverk och lokaler, avslutar Clas Olsson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *