Myndigheter hämmar konkurrensen

Myndigheter hämmar konkurrensen när de slår ihop anbudsområden eller ställer krav som små- och medelstora företag inte kan leva upp till. Det framhåller Fredrik Dahlström, Upphandlingsbyrån, ett konsultföretag som startade 2018.

Upphandlingsbyrån startades för att bedriva konsultverksamhet inom främst entreprenad- och fastighetssidan. Man har haft två intensiva år i företagets unga resa och hunnit märka att behovet av kunniga konsulter inom LOU och entreprenad är enormt stort över hela Sverige.

”Vi blir konfunderade”
– Vi blir därför väldigt konfunderade när offentliga myndigheter som behöver hjälp av sådana som oss, går ut och upphandlar ramavtal för upphandlingskonsulter utan att dela upp det i kompetensområden, säger Fredrik Dahlström.

Han menar att detta omöjliggör för små- och medelstora företag att lämna anbud. Då inkluderar han även konkurrenter som också är mindre aktörer i branschen, som liksom Upphandlingsbyrån hålls utanför, till förmån för de större konsultföretagen.

Fredrik Dahlström pekar som exempel på Statens fastighetsverk som upphandlar expertis inom upphandling för sina områden. Den upphandlingen uppgavs till en början vara uppdelad på fyra (4) anbudsområden. Något som enligt Fredrik Dahlström var ”affärsmässigt bra för konkurrensen”.

Små kan ha spetskompetens
– Det är så marknaden ser ut, ett mindre företag har oftast inte upphandlingskompetens i alla områden men kan inneha spetskompetens inom ett eller flera områden, till exempel, IT eller entreprenad, tillägger han.

Upphandlingsbyrån beklagar att SFV mitt under rådande annonsering går ut med ett ”förtydligande” i frågor och svar om att de fyra anbudsområdena nu slås ihop till två varav man måste förfoga över minst sex konsulter för att vara kvalificerad att lämna anbud på det nya området Entreprenad, fastighet, varor och tjänster.

”Inte proportioneligt”
Ett annat exempel som Upphandlingsbyrån pekar på är Härnösands kommun som gått ut med en liknande upphandling.

– Men de har tagit steget ännu längre och kräver anställda konsulter, vilket inte är proportionerligt enligt LOU. Dessutom tänker de teckna avtal med en enda leverantör för samtliga områden, inklusive upphandlingsjurist, till ett löpande timpris.

Dela upp och förenkla!
Detta upprör Fredrik Dahlström.
– Inte nog med att båda dessa upphandlande myndigheter går emot upphandlingsreglerna. Sedan 2017 ska upphandlande myndigheter dela upp och förenkla för att möjliggöra för små- och medelstora företag att lämna anbud och få offentliga kontrakt! Det är också otroligt hämmande för konkurrensen! Jag förstår inte hur man kan tro att en upphandling av ett löpande timpris för samtliga upphandlingskompetenser samt jurist, ska vara gynnsamt för konkurrensen och en bra affär?

Detta är anmärkningsvärt och tråkigt tycker Upphandlingsbyrån som försökt få de båda upphandlande myndigheterna att ändra sina krav, men utan framgång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *