Myndigheter missar tillgänglighets­målen

Ingen polismyndighet, domstol, museum, länsstyrelse eller högskola uppfyller kraven på grundläggande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Endast fem myndigheter i landet lever upp till samtliga 13 kriterier. Det framgår av en ny undersökning där Handisam jämfört tillgänglighetsarbetet mellan 261 myndigheter.

Sedan mer än tio år finns en förordning som innebär att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på en myndighet och att besöka den. Det handlar bland annat om att bygga upp rutiner så att information om myndigheten ska gå att få på lättläst svenska för dem med utvecklingsstörning, att trappsteg och trösklar som hindrar rullstolsburna tas bort och att det finns utrustning som gör det möjligt att kommunicera med personer som har en hörselskada.

Trots förordningen uppfyller drygt en tredjedel av myndigheterna inte ens hälften de 13 kriterierna. Ett 50-tal myndigheter har till och med backat i det grundläggande tillgänglighetsarbetet.

– Även om många myndigheter har gjort framsteg finns det fortfarande ett stort antal som behöver rycka upp sig, säger Arvid Lindén, analyschef på Handisam.

Utvecklingen går ändå i rätt riktning, även om det sker sakta. Hälften av myndigheterna har tagit ett steg framåt. Enskilda myndigheter, som exempelvis Kungliga biblioteket och Arbetsförmedlingen har gjort stora framsteg. Länsstyrelserna, museerna och högskolorna är de kategorier av myndigheter som kommit längst.

Handisams erfarenheter visar att framgångsfaktorerna för myndigheternas tillgänglighetsarbete är att man på ledningsnivå beslutar om att strukturera arbetet, det vill säga inventerar, tar fram en handlingsplan och ser till att någon eller några samordnar arbetet.

Undersökningen visar dock att nästan var tredje myndighet inte har en färdig handlingsplan för sitt tillgänglighetsarbete. Fyra av tio har inte utsett en samordnare för att förbättra tillgängligheten.   

– Vi har alla ett gemensamt ansvar att skapa ett samhälle där alla kan vara delaktiga. Myndigheterna har en särskilt viktig roll att vara ett föredöme för andra när det gäller tillgängligheten, säger Carl Älfvåg, generaldirektör på Handisam.

På www.handisam.se/oppnajamforelser kan du bland annat jämföra hur domstolar, högskolor, länsstyrelser, museer, polismyndigheter och departement arbetar.

Källa: Handisam

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *