Myndigheter som förvaltar EU-medel får stöd

Ekonomistyrningsverket arrangerade nyligen ett seminarium riktat till de myndigheter som ansvarar för att betala ut EU-medel. Träffen är en del i vårt uppdrag att stödja förvaltningsmyndigheterna så att hanteringen av EU-medlen förbättras. Den här gången var temat att förebygga oegentligheter.
– En ny regel inför den nya programperioden är  att myndigheterna ska visa att de har ett system för att förebygga och motverka oegentligheter, säger Annika Alexandersson, utredare på ESV och en av dem som ansvarar för att genomföra uppdraget.
Vi arrangerande en liknande träff i oktober där det övergripande temat var upphandling och statsstöd. Just bristande eller felaktiga upphandlingar är en vanlig orsak till att myndigheter får nedslag vid revisionen av EU-medel.
– Regelverket om upphandlingar är komplicerat och det händer att de som upphandlar behöver fördjupa sina  kunskaper om  lagen om offentlig upphandling. Detta projekt är en bland många vägar till ökad kunskap, säger Birgitta Österman, utredare på ESV, även hon deltagare i ESV:s projektgrupp för uppdraget.
Intyga att hanteringen varit korrekt
Förutom att stödja myndigheterna ska ESV utveckla det underlag som lämnas till regeringen för intygande av hanteringen av EU-medel i årsredovisningen för staten, det nationella intygandet. Nytt för den här programperioden är att myndigheterna ska lämna förvaltningsförklaringar och ESV utreder bland annat på vilket sätt detta ska komma till uttryck i det nationella intygandet.
Uppdraget att stödja myndigheterna sträcker sig till 2016. Inför nästa år planerar vi att hålla fler träffar för EU-medelsförvaltande myndigheter. Vi lämnar en delrapport för uppdraget den 15 mars nästa år.
Källa: Ekonomistyrningsverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *