Myt att kvinnor inte tar risker

Kvinnor är inte riskovilliga. En majoritet har en tydlig riskmedvetenhet och drivs av sina värderingar när de väljer företag och fonder att investera i. Det visar en ny studie som släppts lagom till Internationella kvinnodagen 8 mars.
Internationella kvinnodagen den 8 mars firas officiellt sedan 1977, på initiativ av FN. Dagens ursprung är den tidiga arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, enligt Nordiska Museet. Dagen firades av vänsterkvinnor 1911 och har fram till 1970-talets slut förknippats med den kvinnliga vänsterrörelsen. Nuförtiden är dagen inte kopplad till någon uttalad politisk ideologi, utan betraktas som en allmän dag för kvinnofrågor.

Drivs av sina värderingar
Lagom till 8 mars publicerar Barbara Stewart, extern seniorrådgivare till Danske Bank, sitt senaste white paper där hon uppmärksammar hur kvinnor tänker kring risktagande när de investerar. Studien visar att kvinnor inte är riskovilliga utan snarare att en majoritet har en tydlig riskmedvetenhet. Däremot drivs de av sina värderingar när de väljer företag och fonder att investera i.
Barbara Stewart menar att det är viktigt att få fler kvinnor att investera och komma igång med sitt sparande – av flera anledningar. Inte minst för att få en långsiktigt god privatekonomi.
Det är också viktigt att förstå att man inte kan generalisera och tro att alla kvinnor resonerar på samma sätt när det kommer till risk, menar hon.

Inspirerar varandra
En annan företeelse som Barbara har sett i sin studie är det faktum att kvinnor utbildar och inspirerar varandra genom sociala medier och forum. Den traditionella rådgivningen och informationen från banker och finansinstitut har inte lyckats nå kvinnorna i samma utsträckning som till exempel Facebooks Investerarforum.
Studien visar att det skett något av en explosion bland yngre kvinnor runt om i världen vad beträffar att diskutera investeringar och pengar i fora och grupper på sociala medier. Där är Sverige inget undantag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.