Myt att välfärdsföretag läcker skatt

Regeringen och Vänsterpartiet upprepar påståendet om att de privata välfärdsbolagen ”läcker” skattepengar på grund av vinsten. Det är inte sant.

Det skriver Anders Morin, Svenskt Näringsliv, och pekar på att kostnaden för välfärden är densamma oavsett driftsform. ”Det stora slöseriet sker på grund av bristande effektivitet som finns i alltför många offentligt drivna verksamheter”, menar han.

Lika hög ersättning
Anders Morin skriver: ”Ersättningen till de privata utförarna är nämligen lika hög eller lägre jämfört med den ersättning som offentliga utförare får för samma prestation. Om de privata välfärdsföretagen inte fanns, och kommuner och landsting tog över deras verksamhet, skulle kostnaderna för välfärden sammantaget alltså öka. Därmed skulle högre skatter behöva tas ut från medborgarna. Eller så skulle vi få mindre välfärd för samma skattepengar.”
Hela artikeln kan läsas via länken:
https://www.di.se/debatt/myten-om-skattelackaget/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.