Näringsminister Annie Lööf besöker Matrona

I början av september deltar näringsminister Annie Lööf på nätverket Matronas frukostmöte i Stockholm. Där kommer medlemmar från alla Matronas grupper att samlas för en gemensam morgon med ministern. Matrona är ett renodlat affärsnätverk för kvinnor med syfte att skapa affärsmässiga och kvalitativa kontakter och därmed underlätta för affärer.

– Vi är oerhört stolta över att Annie Lööf väljer att besöka Matrona, säger Lena Törner, superentreprenör och grundare av Matrona.

Olika värdegrund
Efter att i många år ha arbetat som egenföretagare i den mansdominerade IT-branschen saknade Lena Törner kvinnor. De flesta nätverk som hon kom i kontakt med var skapade av män och hon var ofta ensam kvinna på mötena. Då föddes idén med Matrona.

– Jag såg att vi kvinnor inte gjorde lika mycket business som våra manliga kollegor när vi befann oss på deras spelplan och jag hade lagt märk till att mäns och kvinnors sätt att göra affärer skilde sig åt. Dessutom undrade jag var alla kompetenta kvinnor fanns och kom fram till att de här nätverken inte lockade oss eftersom vi inte var delaktiga i deras uppbyggnad, värdegrund eller struktur, berättar Lena Törner.

Matronas medlemmar kommer huvudsakligen från stora företag och innehar olika ledande positioner. Spännvidden är stor, vilket också är en av tankarna bakom nätverket för att göra det till en kreativ mötesplats.

Sedan starten i Solna 2009 har affärsnätverket varit enormt framgångsrikt och vuxit. I dag finns det tre grupper i Stockholmsområdet, alla medlemsgrupper har väntelista och det finns ett tryck på att starta nya Matronagrupper i hela Sverige.

– Vi har nu kunnat konstatera att vi verkligen gör business när vi är på vår egen arena. Redan under det första året omsatte vi miljontals kronor i Matrona, säger Lena Törner.

Matronanätverken finns idag i Stockholmsområdet i Solna/Sundbyberg, Södermalm/City, Östermalm/Täby och drivs av Lena och Sanna Törner.
Källa: MacroMedia AB

FAKTA
Matrona är lokala affärsnätverk som vänder sig till kvinnor i ledande befattningar och drivna företagare. Gemensamt för alla medlemmar är en vilja att knyta nya kontakter och hitta förutsättningar och möjligheter för att göra affärer.
Det stora flertalet av medlemmarna är stora företag och det är också grundtanken med Matrona. MatronaNätverken är en branschöverskridande och att vara medlem ska vara nyttigt, lärorikt, utvecklande och roligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *