Naivt arrangerade välfärdssystem

Välfärdsfusket. Det är ett av tio offentliga slöserier som Slöseriombudsmannen, SlösO, listar för 2020. Vilket av de tio som blir 2020 års värsta röstas fram.

– Där det finns mycket pengar, där finns det lycksökare, menar Slöseriombudsmannen Josefin Utas, som tycker att välfärdssystemen är naivt arrangerade.

Josefin Utas, SlösO.

”Dålig samordning mellan olika myndigheter och bristande kontroll har gjort att att en stor mängd av våra gemensamma skattepengar, som egentligen skulle gå till personer i behov av stöd, har hamnat i orätta händer de senaste åren”, skriver SlösO Josefin Utas på webbplatsen.

Exakt hur mycket pengar som läcker ut ur välfärdssystemen vet ingen. En utredning från december 2019 uppskattar att runt 18 miljarder kronor betalas ut felaktigt varje år, varav hälften tros vara fusk. Men mörkertalet är stort, enligt SlösO.

Läs mer här om de nio andra slöserierna som räknas upp.

Fakta om SlösO
Slöseriombudsmannen, SlösO, granskar hur våra skattepengar används och uppmärksammar nya exempel på slöseri nästan varje dag. SlösO syns ofta i media och ställer makthavare till svars och har idag över 100 000 följare på Facebook. Funktionen finns under föreningen Skattebetalarnas Förening och innehas i dag av Josefin Utas. Hon började arbeta i rollen den 1 juni i år.

Den förre SlösO, Johan Gustafsson (bilden nedan), slutade under våren 2020. På våren publicerades också hans bok Slöseriet med dina skattepengar: 258 exempel som du inte vill betala för (2020, Ekerlids förslag). Boken vill få läsaren att förstå hur fel det kan gå med hanteringen av våra skattemedel.

Johan Gustafsson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *