Näringslivssamarbetet 11:11 Meet Malmö ska göra Malmö socialt hållbart

Nu ska samarbetet mellan Malmö stad och näringslivet stärkas, med det gemensamma målet att skapa ett socialt hållbart Malmö. Samarbetet får namnet 11:11 Meet Malmö och ska fokusera på arbete och utbildning, stadens attraktivitet för nyetableringar, Malmö som besöksort och stadens inflyttning, samt investeringar.
Ett attraktivt och socialt hållbart Malmö skaps i samverkan mellan Malmö stad och företagen, som är ömsesidigt beroende av varandra. Tillsammans finns förutsättningar för att hitta lösningar som leder till att fler Malmöbor kommer i arbete. Sysselsättningen i Malmö är beroende av näringslivet och dess möjlighet att utvecklas, som genom 11:11 Meet Malmö nu förstärks.
– Ur perspektivet social hållbarhet är möjligheten till egen försörjning väldigt viktig och näringslivet är en central aktör för att skapa fler arbetstillfällen i Malmö. Jag välkomnar att vi nu stärker samarbetet med näringslivet och att vi tillsammans ska se till att det skapas fler jobb, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.
– Dagens beslut är ett led i vårt arbete med Malmökommissionen som handlar om att utjämna klasskillnader i staden. Det är inte rimligt att det skiljer i hälsa och flera år i medellivslängd beroende på var du bor i staden. Jag är glad att hela den kommunala verksamheten ska prioritera frågan om fattigdomsbekämpning och Malmöbornas försörjningsmöjligheter, och att även näringslivet kan bidra, säger Martina Skrak (V), folkhälsokommunalråd.
– Dialog är grunden för ett bra näringslivsklimat, och företagens möjligheter att växa är tätt sammankopplade med hela stadens utveckling, säger Karolina Skog (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service.
Källa: Malmö stad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *