Narkosteknik sparar en halv miljon kronor

Centralsjukhuset Kristianstad har som första sjukhus i Norden gjort en stor investering i en ny typ av narkosapparat. Den nya maskinen minskar mängden narkosgas med över 75 procent vilket medför en besparing på 500 000 kronor per år för sjukhuset.

– Dessutom har maskinen inneburit att användningen av lustgas har minskat med närmare 90 procent vilket leder till avsevärt mindre utsläpp, förklarar anestesisjuksköterskan och projektledare Anders Lindgren.

Narkosgaser är i inköp den dyraste medicinen för operationsavdelningen på Centralsjukhuset Kristianstad. Åtgärderna innebär dessutom stora utsläppsminskningar och därmed en minskad belastning på miljön.

Tack vare att personalen nu slipper att manuellt kontrollera och justera flödena av narkosgaser kan mer fokus läggas på patienterna. Nästa steg är att integrera operationssalarnas datorer med arbetsstationerna. Idag behöver personalen förflytta sig och därmed ta fokus från patienten för att läsa i journalen eller kontrollera operationsplanering. Genom att få datorn sammankopplad med anestesiarbetsstationen behöver personalen aldrig lämna patienten .

– Det är ännu ett steg mot säkrare och bättre omvårdnad, säger Anders Lindgren.

Källa: Region Skåne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *