Nästa steg av Energiöverenskommelsen

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna slöt den 10 juni 2016 en ramöverenskommelse om energipolitiken. Nu genomförs nästa steg i överenskommelsen, bland annat genom beslut om utbyggnad av förnybar el. Regeringen är överens med Norge om hur elcertifikatsystemet ska se ut efter 2020.
Propositionen (Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatsystemet 2017) som överlämnades till riksdagen den 19 april innehåller, förutom förslaget om nytt mål till 2030, exempelvis:

  • Nya kvoter för det nya målet kommer in från 2022 med en linjär upptrappning till 2030
  • Delar av den ingående reserven av elcertifikat tidigareläggs från 2018
  • Kvotkurvan flyttas till förordning
  • Riksdagen fortsätter besluta om nya mål
  • Snabbare tekniska justeringar av kvoter möjliggörs
  • En administrativ förenkling görs för vissa leveranser av el bland annat till laddstationer för fordon.

Avtal med Norge
Elcertifikatsystemet är gemensamt med Norge sedan 2012 och vid ändringar i systemet behöver det samrådas mellan länderna. Regeringen har kommit överens med Norge om hur förändringen av elcertifikatssystemet ska se ut efter 2020. Ändringsavtalet med överenskommelsen mellan länderna kommer att överlämnas så snart som möjligt till riksdagen för godkännande. Förslaget innebär att lagändringarna kan träda i kraft den 1 januari 2018.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.