Nätdoktor en positiv innovation

Nätläkare tillgängliga via en app i telefonen är en positiv innovation som tydligt förbättrar primärvårdens envisa tillgänglighetsproblem. 
Det hävdar Mårten Blix, forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, och Johanna Jeansson, fristående omvärldsanalytiker och krönikör i Dagens Industri, i en debattartikel i Dagens Nyheter 2018-04-03. Författarna är aktuella med artikeln ”Nätläkare i primärvården – lindring eller lidande” som publiceras i Ekonomisk Debatt 25/4. Läs hela artikeln via länken:
https://www.dn.se/debatt/natlakare-ger-nya-mojligheter-lat-inte-prestige-sta-i-vagen/

Revir kan stå i vägen
Debattörerna hävdar att nätläkarna innebär stora möjligheter till mer vård för alla, men påpekar att det då krävs att landstingen inte låter revir och starka traditioner stå i vägen för nya gemensamma lösningar.
– Det är ersättningssystemen som ska reformeras, inte patienternas efterfrågan på vård, slår debattörerna fast.

SKL stoppade avgiftsfri vårkontakt
Den 16 mars beslöt SKL:s styrelse att rekommendera en minimiavgift för digitala vårdkontakter på 100 kronor per besök. Varje landsting avgör om man vill sätta en högre avgift.
Bakgrunden till rekommendationen är enligt Sveriges Kommuner och Landsting att ”det finns mycket som talar för att avgiften vid digitala vårdkontakter har större betydelse än vid fysisk vård. Avgiftsfrihet kan leda till ökad konsumtion, som inte är motiverad av medicinska skäl. Olikheter i patientavgift kan också skapa oönskade incitament för vårdgivares etablering.”
Länk till SKL:s beslut:
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/rekommenderadpatientavgiftfordigitalvard.15326.html

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *