Nationell plan mot korruption behövs

Anställda vid myndigheter och kommuner byter tjänster mot personliga förmåner. Under pågående upphandling låter sig offentliganställda bjudas på resor, middagar med mera av leverantörer. 
 
– Regeringen bör därför ta initiativ till att utarbeta en nationell antikorruptionsplan, anser Ulla Andrén, ordförande i Transparency international Sverige.
På DN Debatt (2017-11-03) pekar hon på att under året som gått har flera misstänkta mutskandaler rapporterats i medier.
– Försäkrings­kassan, Migrationsverket, Statens fastighetsverk, Polismyndigheten och Transportstyrelsen är exempel på myndigheter där korruption och oegentligheter avslöjats. Det handlar om anställda som misstänks ha tagit emot personliga förmåner. Andra exempel rör offentliganställda som låter sig bjudas av leverantörer under på­gående upphandlingar, framhåller Ulla Andrén.

Låg riskmedvetenhet
Enligt Transparency International Sveriges ordförande har utredningar beskrivit problemen med korruption och oegentligheter i offentlig sektor. Trots många åtgärdsförslag har situationen inte förbättrats tillräckligt, anser hon. ”Eftersom en tredjedel av den svenska arbetskraften finns i offentlig sektor har myndigheter, kommuner och landsting en viktig roll att spela. Riskmedvetandet förefaller fortsatt lågt och intern styrning och kontroll fokuserar inte på att bekämpa korruption.”
Ulla Andrén menar att riskanalys, ett tydligt regelverk och kontroll av att detta följs behövs för ett effektivt anti-korruptionsarbete.
– Men framför allt behövs öppenhet och en organisationskultur som tydligt tar avstånd från korrupt beteende och slår larm om oegentligheter. Visselblåsarna ska vara hjältar och belönas. Sanktioner ska drabba de som ägnar sig åt korruption och inte de som slår larm, vilket ofta är fallet, förklarar hon.

Tre åtgärdsförslag
Transparency International Sverige har tre förslag till åtgärder:
För det första bör regeringen ta initiativ till att utarbeta en nationell antikorruptionsplan. Den ska analysera riskerna för korruption och dess konsekvenser i olika samhällssektorer, föreslå åtgärder och mekanismer för uppföljning. Genom att bedöma hur offentlig och privat sektor samspelar kan man ringa in var problemen är som störst och vilka åtgärder som behöver prioriteras. Processen att ta fram en handlingsplan kan även bidra till att öka kompetensen i samhället i dessa frågor. Utöver detta mervärde är en nationell antikorruptionsplan ett viktigt led i det svenska Agenda 2030-arbetet.
För det andra måste reglerna för hur myndigheter ska hantera antikorruptionsarbetet göras så enkla och tydliga som möjligt. Det är rimligt att alla myndigheter identifierar sina specifika risker för korruption och hanterar dessa i sina verksamhetsprocesser och inom organisationen. Varje myndighet bör ha en policy som är känd av alla medarbetare.
För det tredje måste den nationella anti­korruptionsplanen kontinuerligt följas upp och hållas uppdaterad. Annars blir den ineffektiv. Utan resurser blir detta arbete verkningslöst. Det finns i dag inget samlat och permanent stöd för den offentliga sektorn i antikorruptionsfrågor.
Läs hela artikeln via länken:
https://www.dn.se/debatt/sverige-behover-en-nationell-plan-mot-korruptionen/
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *