Nationellt ramverk för öppen data skapas

Igår presenterades en utkastversion av det nationella ramverket för öppna data. Ramverket erbjuder stöd och hjälp för kommuner och landsting att göra sin information tillgänglig så att den kan återanvändas av andra.

Bakom ramverket står SKL, IT-forum inom Kommunförbundet Stockholms län och PwC. Fram till och med den 31 mars 2014 är kommuner, landsting och andra intresserade välkomna att gå igenom och testa ramverkets olika delar. Deras synpunkter kommer sedan att ligga till grund för den slutliga utformningen.

– Arbetet med öppna data kommer att få en växande betydelse för våra kommuner och landsting. Det är ett av de områden som SKL har identifierat som avgörande när framtidens offentliga verksamhet ska formas. Jag är därför väldigt glad att vi idag kan presentera den här verktygslådan, säger Per Mosseby, chef för Avdelningen för digitalisering på SKL.

Staffan Ingvarsson, ordförande för IT-forum inom Kommunförbundet Stockholms län och biträdande stadsdirektör i Stockholms stad, menar att öppna data skapar nya möjligheter för både nya och befintliga företag.

– Det finns mycket information i våra kommuner och landsting som entreprenörer kan använda för att skapa nya produkter och tjänster. Nya och innovativa sätt att använda information på ger en direkt nytta för enskilda och företag och bidrar till att skapa ekonomisk tillväxt, säger han.

Arbetet med öppna data är ingen it-fråga utan berör i högsta grad den offentliga sektorns kärnuppdrag. Jon Arwidson, partner på PwC och ansvarig för PwC:s arbete med e-förvaltning menar dock att it skapar möjligheter.  

– För att kunna arbeta på ett effektivt sätt med öppna data ställs det vissa nya krav på hur offentlig sektor arbetar med it och informationshantering. Jag hoppas att vi med det ramverk vi presenterar idag kan hjälpa kommuner och landsting framåt i det arbetet, säger han.

KÄLLA: SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *