”Nätläkarbolag söndrar vården”

– Låt nätläkarbolagen bedriva sjukvård på samma villkor som vanliga vårdcentraler och ta ett helhetsansvar för sina patienter.

Det är Magnus Isacson, ordförande i Svensk förening för allmänmedicin. som riktar ett generalangrepp på nätläkarbolagen som han tycker ska ha BVC, hemsjukvård och allt annat som ingår, ”i stället för att dränera och fragmentera sönder vården.”
– Då skulle de vara ett välkommet komplement till en alltmer utarmad primärvård.
Magnus Isacson erkänner att för de som arbetar på vanliga vårdcentraler har dessa extraordinära tider givit incitament att göra fler videobesök vilket delvis har varit positivt. Det har gjort att vissa politiker har jublat över hur snabbt omställningen till framtidens vård har gått.

Fysiskt besök överlägset
– Våra reflektioner har snarare varit att det är en nödlösning som egentligen inte ger så mycket mer än ett telefonsamtal och att ett videobesök fortsättningsvis är enormt underlägset ett fysiskt besök.
Ordföranden i Svensk förening för allmänmedicin menar vidare att framtidens vård inte är ”momentan tillfredsställelse av efterfrågan med hjälp av videosamtal, nätläkarrecept och oheliga allianser”. Med oheliga allianser menar han att Apoteket AB är delägare i doktor24 och att ICA:s Apotek Hjärtat är delägare i MinDoktor.

Vård efter behov
Magnus Isacson definierar framtidens sjukvård som ”vård efter behov med hjälp av distansmonitorering, kommunicerande journalsystem med integrerade beslutsstöd, smidiga kommunikationsvägar till den läkare du är listad på och ett slut för all dubbeldokumentation.”
Han avslutar:
– Och framför allt är det att alla invånare i Sverige är listade på en husläkare med helhetsansvar för ett begränsat antal patienter.

Debattinlägget publicerades i Dagens Samhälle den 27 maj -20.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.