Nätläkare bättre på digital vård

Att människor vänder sig till nätläkartjänster visar tydligt att dessa gör ett bättre jobb med digitalisering än den traditionella vården.
Det menar Joakim Wernberg, forskningsledare vid Entreprenörskapsforum. I ett inlägg i Sydsvenskan (2018-11-06) framhåller han att vården i Sverige behöver genomgå en strukturomvandling för att inte kollapsa.
Han förespråkar inget enskilt företag, utan förordar digitalt entreprenörskap och den innovationsbredd det medför. Wernbergs poäng är att hela det svenska vårdsystemet behöver anpassas till den förändring en rad entreprenörer redan har påbörjat, snarare än att motverka allt nytt som inte passar in i dess gamla strukturer.

Joakim Wernberg. Foto: Entreprenörskapsforum.
Kritiserar Läkarförbundet
Debattören riktar kritik mot Läkarförbundet som han menar helt utelämnar patientperspektivet i sin kritik av nätläkartjänsterna. Därmed underkänner de inte bara patienternas användning av digitala vårdtjänster, utan även deras förmåga att själva bestämma när de behöver söka vård, anser forskningsledaren.
– Det är svårt att läsa det på ett annat vis än att patienterna ska anpassa sig till det traditionella vårdsystemet, snarare än tvärtom, avslutar han.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.