Nätläkares ersättning känslig fråga

Regionerna muttrar över ersättningen till nätläkarna och SKR ser över hela ersättningssystemet. Samtidigt flyttar nätläkarbolagen fram sina positioner.
– Det behövs ett nationellt utformat vårdval uppger Tobias Perdahl, Doktor24, för OFFENTLIGA AFFÄRER. (Se hela kommentaren nedan).

Regionernas kostnader för digitala besök nästan fördubblades förra året, rapporterade Dagens Medicin i februari 2021. Samma månad rapporterade bl.a. DI.se att den blågröna majoriteten i Västra Götalandsregionen från 2022 inte längre vill ersätta nätläkare som Kry och Doktor.se. Detta genom att slopa den så kallade utomlänsersättningen till digital vård.

Digital vård är gränslös och ger patienter möjlighet att få hjälp av läkare och andra yrkeskategorier verksamma i andra regioner. Då måste vi också hitta ett sätt att finansiera detta som inte utgår från regionala eller andra geografiska gränser.
OFFENTLIGA AFFÄRER fick en skriftlig kommentar från Doktor24:s grundare Tobias Perdahl med anledning av hans synpunkter framförda i en intervju nyligen.

Tobias Perdahl.

”Nationellt utformat vårdval”
– För att inte hämma utvecklingen behövs ett nationellt utformat vårdval. Det skulle ge vårdgivare, oavsett område, större utrymme att använda ny teknik för att effektivisera vården och göra den mer tillgänglig.

– Sen tror jag också att man bör titta på prisdifferentiering. Varför inte inspireras av exempelvis Region Stockholms närakut-upplägg där man tydligt prisdifferentierar mellan åkommor som kräver utredningar och sådana som inte gör det. Den låga ersättningen på 500 kronor som gäller idag möjliggör inte för digitala vårdgivare att ta sig an svårare tillstånd som kräver mer utredning, eller utrustning för distansmonitorering et cetera.

”Dagens system hämmar”
I en tidigare intervju i it-thälsa.se och Dagens Samhälle förklarade Tobias Perdahl att dagens ersättningssystem för nätläkare hämmar vårdens digitalisering.
– Systemet är inte riggat för att möta den kraft som digitaliseringen medför, förklarade han nyligen.

Han lyfte fram den bristande tillgängligheten i vården som drabbar både förstagångssökande och kroniker. Enligt Tobias Perdahl är en av lösningarna för att öka tillgängligheten att automatisera. Med hjälp av algoritmer kan patienterna styras till vård på lämplig nivå när de matat in sina symtom i digitala system.

Remiss direkt
Doktor24-grundaren menar att det ska gå att få en remiss till provtagning eller röntgen direkt i datorn/telefonen. Då kan läkaren ha provsvaren klara vid nästa kontakt – fysiskt eller digitalt. Vissa saker, som egenvårdsråd, kan skötas helt automatiskt utan mänsklig kontakt.

På Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, pågår en översyn av ersättningen och förhoppningen är att kunna presentera alternativa lösningar under året, har Läkartidningen rapporterat.

Kan ej vägra ersättning
Den som leder SKR:s arbete med att ta fram ett förslag kring hur nätläkarna ska regleras och ersättas är Patrik Sundström. Förutom Västra Götaland har även andra regioner uppgett att de inte längre vill betala ersättning för så kallad utomlänsvård hos nätläkarbolag utanför den egna regionen. Detta skulle dock strida mot lagen, enligt Patrik Sundström.

Patrik Sundström, SKR.

Till DI.se har Sundström uppgett att det finns ett behov av att tydligare integrera det digitala utbudet i den traditionella sjukvården för att ge patienterna större kontinuitet i vården, oavsett om besöken sker fysiskt eller digitalt. Hela hälso- och sjukvårdssystemet måste utvecklas inom digitaliseringen. Grundutmaningen består i att integrera tekniker och nya arbetssätt i befintliga strukturer.

”Hitta smartare sätt”
Sveriges nätläkarbolag väntar alltså med spänning på vad SKR ska komma fram till. Tobias Perdahl har sin åsikt klar: ett regionbaserat system begränsar digitaliseringens möjligheter.

I framtiden kommer alltmer vård att hanteras digitalt , vilket innebär att vården då kan nyttja läkare och övriga yrkeskategorier i andra regioner än den där patienten finns.
– Kan man inte hitta smartare sätt att finansiera det, ett sätt som inte utgår från ett regionalt perspektiv utan ett nationellt, frågar sig Tobias Perdahl.

Texten uppdateras. OFFENTLIGA AFFÄRER har även skickat frågor till Patrik Sundström, SKR.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *