Nätverk får online-ekonomin att växa

Ekonomisk stabilitet bygger på mångfald. Det gäller i allra högsta grad på nätet. Online-ekonomin behöver diversifieras för att kunna växa så som den har möjlighet att göra. Det är precis det som nu händer. Framför allt öppnas nu enorma möjligheter för små och medelstora företag.
 

Det hävdar Erik Olofsson, Nordenchef Stripe, i denna krönika.

Erik Olofsson.
   Det som nu händer är att leverantörer av mjukvara, framför allt av API:er, sänker priserna och gör det enklare och mindre riskabelt att starta och driva verksamhet online. Entreprenörer behöver inte längre på egen hand ta fram den teknik de behöver. De kan använda API:er som färdiga byggklossar istället för att utveckla den själva. Som hantering av betalningar, HR, bokföring, kommunikation, logistik och så vidare.
   Med den så kallade API-ekonomin ser vi nu hur många nya små och medelstora företag tar plats på nätet. Det skapar mångfald.
Uppmuntrar partnerskap
   Det är viktigt. När allt fler företag och branscher har kontakt med varandra växer en mer nätverksbaserad ekonomi fram. Det uppmuntrar partnerskap. Ekonomin blir mindre beroende av ett fåtal dominerande aktörer. Så har det ju annars varit hittills, då onlineekonomin i hög utsträckning handlat om annonsintäkter.
   Nu utvecklas den raskt mot att bli bredare, omfatta fler branscher och skapa nya affärsmodeller. Den digitala marknaden blir ett sammanvävt ekosystem där många små företag kan blomstra i sina nischer och dra nytta av varandra. Det leder till verklig tillväxt, mer diversifiering och, kanske främst, ökad stabilitet.
Även små kan arbeta globalt
   Dessa nya API:er öppnar för företag att samarbeta och därmed ta fram helt nya produkter och erbjudanden. Och på nätet kan ju även små företag arbeta globalt.
   Svenska företag är väl positionerade att dra nytta av utvecklingen. Enligt den svenska entreprenörtraditionen är även små företag och startups tydligt orienterade mot nätet och har stor hjälp av att även slutkonsumenterna i Sverige är det.
   Men riktigt alla är inte där. Och alla företag som är online har inte fullt ut tagit till sig de nya perspektiv som öppnas när API:erna blir fler, mer tillgängliga och därtill enklare och mindre kostnadskrävande. En medarbetare behöver till exempel knappt kunna skriva kod för att använda dem.
”Tänk alltid digitalt!”
   Några råd till alla som vill vara med i den växande nätekonomin är att alltid tänka digitalt – och ställa kundnyttan över allt annat. Sträva efter att vara bäst i din nisch. Leta ständigt efter nya partnerskap och samarbeten. Skapa mervärde genom att bygga nätverk. Se till att medarbetarna har högsta möjliga kompetens.
   Ju fler företag som utvecklar sina erbjudanden online, desto attraktivare blir nätet för än fler aktörer. Nya värdekedjor kan bildas i de ekosystem som skapas på nätet. När alla kan dra nytta av varandra uppstår oanade möjligheter. Det gäller för företag såväl som för konsumenter.
Fotonot:
*API eller applikationsprogrammeringsgränssnitt, av engelskans application programming interface, är en specifikation av hur olika applikationsprogram kan använda (och kommunicera med) en specifik programvara.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *