Negativt pris i anbud till Gnesta

Skanska dumpar priset rejält på markarbeten i Gnesta kommun. Priset är inte bara lågt, kommunen får 20 000 kronor varje gång kommunens brandposter ska göras om. Det är resultatet av en upphandling som kommunen genomfört.

Det rapporterar SN (Södermanlands Nyheter). Tänkbara anledningar till att företag lägger anbud med lågt eller negativt pris kan vara att man vill komma in på en marknad eller att man har överkapacitet med kostnader för outnyttjade resurser.
Lokaltidningen har talat med Mattias Ljungkvist, jurist på Upphandlingsmyndigheten som säger att en upphandlande myndigheten har möjlighet att förkasta ett anbud som kan anses orimligt lågt. Företaget som lagt budet måste dock först få förklara sig. I ett mejl till Skanska efterfrågar Gnesta kommuns upphandlingsstrateg, Christian Blume, ”en tillfredsställande förklaring”, samt garantier för att anbudet är allvarligt menat, rapporterar SN. Företaget svarar att den aktuella upphandlingen är mycket viktig för dem, samt att de verkar på en marknad med hård konkurrens där prissättningen ingår i det strategiska arbetet med att behålla och öka marknadsandelar.
Det finns inget förbud i upphandlingsreglerna mot att lämna låga bud, enligt juristen. I slutänden handlar det om att det ska finnas en sund konkurrens, var gränsen går är svårt att säga generellt.
Fyra anbud inkom
Lokaltidningen rapporterar att när Gnesta kommun under våren upphandlade ett ramavtal för beläggningsarbeten i kommunen inkom fyra anbud, inget från lokal aktör. Två aspekter var avgörande för vilket företag som skulle få kontraktet: priset samt referenser från tidigare uppdrag. Leverantörerna fick ange pris för vart och ett av ett antal uppdrag, därefter summerades detta och avdrag gjordes för goda referenser.
När anbuden öppnats konstaterade Gnesta kommun att Skanska asfalt och betong AB lagt ett så kallat negativt pris på en av posterna i upphandlingen. I stället för att betala för att få arbetet utfört skulle Gnesta kommun få betalt varje gång jobbet utfördes.
Mattias Ljungkvist, jurist, Upphandlingsmyndigheten, uppger för SN att negativa anbud inte är särskilt vanliga i upphandlingssammanhang, men att de kan innebära en risk för att leverantören i slutänden inte kan leverera det som efterfrågats. Daniel Söderberg, områdeschef på Skanska, uppger för tidningen att han inte får kommentera anbudet innan han vet ifall konkurrenterna begär överprövning av tilldelningsbeslutet.
OFFENTLIGA AFFÄRER har sökt Christian Blume för en kommentar, men han uppges vara på semester.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.