Nej till förstatligande av vården

Skulle ett förstatligande eller en förändrad regionindelning på ett avgörande sätt snabbt kunna skapa en bättre och jämlikare svensk vård? 

– Nej. Vi lutar oss mot utvärderingar från tidigare reformer av svenskt myndighetsväsen och på Riksrevisionens rapport ”På skakig grund – beslutsunderlag inför stora reformer” (2022).

Arkivbild.

Så skriver två höga sjukvårdschefer i Region Halland, Carolina Samuelsson, läkare och sjukhuschef, och Martin Engström, läkare och hälso- och sjukvårdsdirektör, båda i Region Halland.

Andra konkreta förslag

DN Debatt 2022-10-24 lanserar de en annan modell samt några konkreta förslag som skulle kunna skapa ”ett mer enhetligt vårderbjudande för Sveriges invånare”.

Så här skriver de båda:

Här är några konkreta förslag (det finns fler) där dagens regionala huvudmän genom lagstiftning skulle kunna bindas till att genomföra verksamhet i enlighet med nationella beslut, i syfte att skapa ett mer enhetligt vårderbjudande för Sveriges invånare:

● Nivå på patientavgifter och egenavgifter.

● Vilka offentligt finansierade screeningprogram och vaccinationsprogram som ska erbjudas svenska invånare.

● Vilka läkemedel som med offentlig finansiering ska erbjudas och användas i den svenska sjukvården.

● Kravställan och upphandling av viss digital infrastruktur och medicinteknik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *