Nils Knutsson årets IT-person

För sjätte gången har KommITS utsett årets IT-person. I år gick utmärkelsen till Nils Knutsson som arbetar som Senior Advisor inom offentlig sektor på Tieto Sverige.
– Jag känner mig väldigt smickrad och utmärkelsen har uppmärksammats både externt, säger Nils Knutsson till OFFENTLIGA AFFÄRER.
Nils Knutsson har en 45 år lång karriär bakom sig där kommunal IT varit den röda tråden. Han började arbeta i Falu kommun år 1970 då allt sköttes helt manuellt. Datorisering och IT började göra sig gällande och Nils anställdes av Kommunförbundet, som hade kommunernas uppdrag att följa utvecklingen på dataområdet.
Nils Knutsson var organisationsutredare på området och så småningom kom han att ingå i Kommundata som bildades och ägdes av Kommunförbundet. Så småningom ingick Kommundata i Celsius Information System. I mars 1996 kom företaget att heta Enator och den 7 Juli 1999 bildades TietoEnator genom en sammanslagning av det finska bolaget Tieto och det svenska Enator. I dag heter bolaget Tieto och är börsnoterat.
Första gången Nils Knutsson gjorde entré bland upphandlare och inköpare var på årsdagarna med Sveriges Offentliga Inköpare, SOI, i Malmö.
– Sedan dess har jag medverkat i olika sammanhang och jobbat med Stefan Elg, Kalle Krall och många andra. Ett av de ämnen som återkom var ”En IT-leverantörs syn på LOU”. En period medverkade jag även på universitetskurser för offentliga upphandlare, berättar Nils Knutsson.
Och nu har han alltså utsetts till ”Årets IT-person 2015”. I sin nuvarande roll som Senior Advisor inom Tieto medverkar han i samband med anbud för stora outsourcingupphandlingar, marknadsanalyser och rapportframställningar. Att outsourca IT-tjänster är ett sätt att frigöra tid och resurser till kärnverksamheten.
Hittills har Nils medverkat i 149 upphandlingar av outsourcingtjänster i den offentliga sektorn. Under åren har han genomfört olika typer av uppdrag i 204 av Sveriges 290 kommuner. Han har även författat ett antal böcker om organisationsfrågor och IT-användning i kommunerna.

Juryns motivering lyder
Nils Knutsson tilldelas priset som Årets IT-person 2015 för sitt outtröttliga engagemang och intresse för kommunal IT i flera decennier. Få personer har den djupa och breda kunskap som Årets IT-person inom kommunal IT i Sverige.”
Fakta Om KommITS
En användarförening med syfte att tillvarata kommuners intresse i IT-frågor. Föreningen ska vara ett forum för erfarenhetsutbyte för IT-ansvariga i kommunerna. Den bildades formellt den 13 juni 1996 i Göteborg, och består av en styrelse som väljs vid föreningens årsmöte. KommITS består idag av representanter för ca 170 kommuner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *