Nominerade offentliga chefer

Under konferensen Offentlig Chef den 10-11 maj utses vinnaren ”Årets Offentliga Chef”. Priset tillfaller den chef inom den offentliga sektorn som får andra att utvecklas och växa.

Personen ska även genom sitt ledarskap motivera, engagera och inspirera sina medarbetare. De nominerade till priset är…

Tjörns kommun

Nominerad: Evike Sandor, förvaltningschef på Kultur- och fritidsförvaltningen
”Evike är en mycket kompetent och empatisk chef som inspirerar såväl andra chefer som sina medarbetare. Genom innovativa och flexibla lösningar i organisationen, stor lyhördhet och ett engagemang som vilar på en gemensam värdegrund som förvaltningen tagit fram tar vi steg mot en gemensam målbild”.

Lillholmsskolan

Nominerad: Annika Hällsson, skolledare
”Annika har som skolledare i ett av Stockholms mångkulturella och mest utsatta områden lyckats skapa en mycket flexibel och välfungerande organisation. Under de 18 år jag arbetat parallellt med Annika med ett delat ledarskap i skolan har jag sett henne möta, uppmärksamma och inspirera personal och elever till att uträtta det de själva inte alltid trott sig om att kunna”.

Uppsala kommun

Nominerad: Gunilla Sjöblom, affärsområdeschef
”Gunilla är chef för flera verksamheter i Uppsala kommun och hon arbetar målmedvetet och metodiskt att få alla medarbetare och ledare inom verksamheterna att växa, ta ansvar och känna stolthet och arbetsglädje. Gunilla har en mångårig fin ledarprestation som lett till fram till en certifiering enligt IiP (Investors in People) för hela fritidsverksamheten”.

Västerås stad

Nominerad: Jörgen Gustafsson, enhetschef
”Jörgen är en drivande och målinriktad chef. Han arbetar med stort engagemang och har en positiv inställning både till verksamheten och de anställda. Han respekterar verkligen sina medarbetare och har en förmåga att få dem att ta egna initiativ. Jörgen har genom att initiera flera olika ”gröna projekt” bidragit till att skapa nya arbetstillfällen och rehabiliteringsåtgärder”.

Rosengård stadsdelsförvaltning

Nominerad: Eva Ahlgren, stadsdelschef
”Eva är en strategisk ledare som med sin entusiasm och tydlighet inspirerar förvaltningens medarbetare att göra sitt yttersta för Malmöborna i Rosengård. Hon arbetar alltid för elevernas bästa och det visionsarbete som Eva initierat är både smart och effektivt vilket också har lett till positiva förändringar i organisationen. Hon ser möjligheter och tar tag i de utmaningar som finns i Rosengård”.

SHIS, Stiftelsen hotellhem i Stockholm

Nominerad: Ann Hilmersson, administrativ chef
”Ann har med sitt goda ledarskap inspirerat oss nya enhetschefer i vår gigantiska omorganisation med sina kunskaper, kompetens och sin empati. Hon har givit oss verktyg att växa in i våra nya chefsroller och vi har vidareutvecklat oss själva och vårt arbete till de mål som vi tidigare såg som nästan onåbara. Ann har också lyckats få sina egna medarbetare att utvecklas och känna stolthet i arbetet”.

Försvarets materielverk, Myndighetsuppgifter

Nominerad: Elin Anderzon, byråchef
”Elin har under sina 3 år som chef på FMV visat stor handlingskraft. Hon är flexibel och kreativ i sitt ledarskap, lyssnar på och ser sin personals behov. Elin har en förmågan att kunna kommunicera på ett tydligt och ärligt sätt som når fram i varje led genom hela organisationen. Hon är en kunnig och ung kvinna som tar sin uppgift på stort allvar och är väl värd en uppmuntran”.

Landstinget i Värmland

Nominerad: Ingrid Magnusson, ekonomidirektör
”Ingrid jobbar mycket med att skapa en utvecklande och inspirerande ledningsgrupp för oss på ekonomistaben som bidrar till bättre kommunikation och ett gott samarbete mellan de olika enheterna, vilket också gör det lättare för oss att arbeta mot samma mål. Hon är heller inte rädd för att satsa på ”oprövade kort” utan ger oss ett stort förtroende i våra uppdrag”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *