Norge bättre än Sverige på säkerhet

En enkät om säkerhetsarbete har genomförts, riktad till kommuner i Danmark, Grönland, Norge och Sverige. Undersökning visade att skillnader är tydliga mellan ”de bästa och sämsta i klassen”.

Informationssäkerhet i de Skandinaviska länderna skiljer sig åt. Många kommuner är bra på det formella arbetet med att skriva policy och vägledning m.m. Däremot visar det sig att många också brister i genomförande och uppföljning.

Frågorna i enkäten har berört områden som  ”styrdokument” , ”riskhantering”, ”awareness” (utbildning) och ”integritet” (dataskydd).

En nordisk jämförelse mellan regionerna visar bland annat att Norge är bättre än Sverige i alla områden utom utbildning. Hur det kommer sig hade vid konferensens datum i augusti inte analyserats, enligt Perry Göransson vid Stockholms Läns Landsting, SLL.

Undersökningen visar bland annat att den rättsliga efterlevnaden inte alltid är tillfyllest vilket naturligtvis inte är acceptabelt. Metod, handlingar och uppföljning framgår bra men svenska kommuner brister i allmänhet på uppföljning samtidigt som man är betydligt bättre på både metod och upprättande av handlingar. Perry Göransson avslutar med att uppmana stat och myndigheter att ställa upp på liknande mätningar för att jämföra med kommunernas resultat.

Var fjärde kommun (204 st.) i de fyra länderna deltog. Undersökningen är gjord så att den ska motsvara kraven i ISO 27000. Samtliga regioner, 21 stycken, i Sverige deltog i studien samt 31 av Sveriges 290 kommuner.

Per Hammarstedt rapporterade från Myndigheten för samhällskydd och beredskaps säkerhetskonferens i augusti.

0 thoughts on “Norge bättre än Sverige på säkerhet

  1. Varför riktades inte enkäten till Finland, Åland och Färöarna, ifall avsikten var att få fram en ”nordisk jämförelse”?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *