Norrköpings hamn kan pusta ut

Konkurrensverket avskriver ärendet mot Norrköpings hamn efter att flera åtgärder vidtagits för att begränsa kommunens indirekta inflytande över speditions- och skeppsmäkleritjänsterna i hamnen.

Sedan februari 2010 har Konkurrensverket utrett om kommunen, genom tre hel- respektive delägda bolag, bryter mot reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Under tiden som utredningen har pågått har vissa ändringar gjort som minskat kommunens inflytande i framförallt det delägda bolaget Europatransport.

Därför har Konkurrensverket valt att för närvarande lägga ner utredningen. Man har dock upplyst parterna om att vid eventuella framtida ändringar, gällande befintliga eller tillkommande avtal eller annat som påverkar inflytandet över Europatransport, kan ovanstående bedömning ändras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *