Norrköping testar nya vårdsensorer

Norrköpings kommun har tecknat avtal för leverans av trygghetskameror, så kallade vårdsensorer, för övervakning av patienter. Kommunen är därmed först ut i landet att använda vårdsensorer vid övervakning av äldre patienter.

Utrustningen ska i ett första steg användas för patienterna på äldreboendet Timmermannen, meddelar Donet som är leverantör.
OFFENTLIGA AFFÄRER har pratat med Ann-Christin Larsson, projektledare på Ny teknik i Norrköpings kommun. Hon uppger att vårdsensorer är en sorts värmekamera som gör att silhuetten på personen framträder man att man inte ser ansiktsdrag och dylikt.
Det speciella med de sensorer som nu ska testas är att de kan känna av fall. Detta är en klar fördel eftersom många äldre ramlar i hemmet eller i sitt boende och i värsta fall blir liggande. Sensorn skickar vid detekterat fall ett larm till en mobiltelefon hos personalen.
Just när OFFENTLIGA AFFÄRER ringer håller sensorer på att installeras och Ann-Christin Larsson hoppas att testet kan komma igång de närmaste dagarna. Även traditionella kameror ska användas för att man ska kunna jämföra.
Riktad insats
Insatsen är riktad till personer som har tillsyn på natten. Bland dessa är det inte ovanligt att man vaknar till när personal kommer eller lämnar lägenheten. Kanske behöver man gå upp på toaletten. I samband med detta kan en fallolycka ske och då har personalen åkt vidare till nästa brukare.
Ann-Christin Larsson framhåller att testet endast omfattar de äldre som själva vill delta. Det krävs alltså medgivande och ett avtal som när som helst kan brytas av deltagaren. Efter tre månader ska kommunen utvärdera och under tiden kommer man att följa försöket noga, både ledning, personal, anhöriga och deltagare.
Intelligent analys
Enligt leverantören är vårdsensorer en övervakningslösning som kombinerar kameraövervakning med intelligent videoanalys av bildströmmen. Analysen gör att larmet går om patienten faller och blir liggande och därmed behöver akut hjälp, inte om patienten rör sig. Därmed minimeras fellarm, vilket idag är ett vanligt problem. Genom att använda värmekameror istället för traditionella kameror, upplevs systemet inte integritetskränkande som vid traditionell kameraövervakning, eftersom ingen identifierbar bild visas av patienten. För systemet spelar det heller ingen roll om det är ljust eller mörkt i rummet.
–  Vårdsensorn öppnar möjligheten att snabbt få överblick av situationen vid varje larm, kunna koncentrera personalstyrkan och undsätta patienter som akut behöver hjälp, säger Hannu Hjerpe, vd på Donet. Han tillägger att avtalet med Norrköpings kommun är en bekräftelse på företagets erbjudande inom patientövervakning.
Fallolyckor är ett stort problem inom vården enligt MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 1600 äldre patienter (65+) dör varje år till följd av fallolyckor enligt myndigheten. Samhällskostnaden på grund av fallolyckor beräknas till minst nio miljarder kronor varje år, i form av akuta och långdragna sjukhuskostnader. Med vårdsensorn öppnas möjligheten att ge de äldre patienterna ett tryggare boende.
Fakta Donet
Donet är ett oberoende kunskapsföretag med kompetens inom datanät, värmekameror och systemlösningar för övervakning. Man har specialistkompetens inom nätverksprodukter, nätverkslösningar och avancerad videoanalys med trygghetskameror. 2016 lanserades vårdsensorn, värmekameran för övervakning. Donet AB bildades 1996 och huvudkontoret ligger i Bromma.
Fakta Norrköping
Norrköpings kommun ligger i Östergötlands län med en yta på drygt 1600 kvadratkilometer, vilket gör den till länets största. Antal invånare (2014): 135 283 personer.
Bilden: Hannu Hjerpe, VD på Donet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *