Norrköpings IT-enhet polisanmäld

Norrköpings kommun har identifierat allvarliga brister i avtal och upphandlingar hos IT-enheten. Leverantörer har fått leverera varor och tjänster till kommunen utan föregående upphandling.
Det meddelar Norrköpings kommun på sin webbplats. ”Den förlust som kommunen har åsamkats på grund av detta är sannolikt betydande. För att få klarlagt huruvida något brott har begåtts har kommunen lämnat in en polisanmälan och information har överlämnats till åklagare. Kommunen kommer också att tillsätta en grundlig revisionsutredning av verksamheten”, heter det på kommunens hemsida.

Fick leverera i tio år
Enligt Norrköpings kommun är ett av de allvarligare fallen ett avtal som träffades mellan kommunen och en leverantör för femton år sedan avseende tjänsten att administrera det interna IT-nätet. Avtalet löpte på tre år med en option på maximalt två års förlängning. Det förlängdes 2004 och löpte ut 2006. Trots att ingen ny upphandling genomförts har leverantören fått fortsätta leverera till kommunen, under ytterligare tio år.
Per Bäckström, administrativ chef, uppger på kommunens webbplats att ledningen ser allvarligt på det inträffade och därför har valt att agera. OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor till Per Bäckström.
Hur upptäcktes missförhållandena?
– Under hösten blev IT-enheten kontaktad av en leverantör vilket ledde till att vi började misstänka brister i avtal och upphandlingar. Vi behövde först få en samlad lägesbild innan vi kunde agera. Därefter har vi valt att göra en polisanmälan och kommer också att göra en grundlig revisionsutredning hos IT-enheten.
Har det inträffade lett till något avskedande, suspendering eller liknande?
– Den som har varit ansvarig chef för verksamheten har inte sitt förordnande kvar men arbetar kvar på IT-enheten. Ytterst ansvarig nu är jag som förvaltningschef.
Hur kommer det sig att en IT-enhet i en svensk större kommun inte har bättre kunskap om LOU? Eller har man medvetet kringgått upphandlingsreglerna?
– Det är väldigt viktigt för oss som offentlig aktör att vi följer lagar, regler, rutiner och de processer som finns. Det är också därför vi har valt att göra en polisanmälan.  Polisutredningen och den externa revisionsutredningen får visa på var man har brustit och om något brottsligt har begåtts.
I ett tidigare pressmeddelande uppger Per Bäckström att det är viktigt att medborgarna kan lita på att deras skattepengar används på rätt sätt och företag ska kunna lita på att kommunen följer lagen om offentlig upphandling (LOU).
Fotnot: IT-enheten är en serviceenhet inom Norrköpings kommun som driver, utvecklar och förvaltar de IT-system, applikationer och telefoni som används i kommunens verksamhet.
Bilden: Rådhuset i Norrköping. Foto: Länsstyrelsen.

0 thoughts on “Norrköpings IT-enhet polisanmäld

  1. hur kan detta hända ytterligare en gång 2019? Samma styrande, samma ”räddare” samma politiker och de enda som tar smällen är respektive chef. Snacka om offerkultur! När är det dags att Norrköping ser detta som ett systemfel? Byte styre, byte politik och se till att sätta stopp på missförhållanden i Norrköping där många av de som utreder eller anklagar eller städar är en del av problemen eller kanske faktiskt är problemet! Det är ju inte direkt så att detta stannar vid IT enheten utan lyser igenom på många ställen! SKÄMS NORRKÖPING – Gör om Gör Rätt och byt ut HELA styrningen inkl Lars S!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.