Nu blir det enklare att jämföra molntjänster

Nu börjar arbetet med en global standard som ska göra det enklare att förstå vilken servicenivå en molntjänst innehåller. Det ska bli ett ramverk som både leverantörer och kunder kan utgå ifrån vid till exempel upphandlingar. SIS, Swedish Standards Institute samlar svenska representanter som vill vara med och påverka arbetet.

När det finns en global överenskommelse som beskriver olika servicenivåer på molntjänster, en ”Service Level Agreement” (SLA), kommer företag enklare kunna förstå och jämföra olika leverantörers erbjudanden.

– Företag som köper molntjänster har idag svårt att se vad som ingår i avtalet. När vi får en global överenskommelse om hur tjänsterna ska beskrivas kommer fler våga ta steget och utnyttja de IT-lösningar som finns, säger Patrick Lindén, projektledare på SIS.

Ökar förtroendet
Förutom upphandlande företag, kan organisationer som har till uppdrag att övervaka, mäta och granska tjänsterna använda standarden. Även revisorer saknar idag kriterier för att kunna bedöma om en tjänst uppfyller det leverantören lovat i avtalet.

– Att köpare och säljare får tillgång till heltäckande avtal för tjänsteleveranser inom molnet kommer sannolikt öka förtroendet för molnet i stort och bidra till att fler använder tjänsterna. Här är standardiseringsarbetet inom terminologi och referensarkitektur också viktiga pusselbitar, säger Anders Kingstedt, ordförande för SIS kommitté för molnetstandardisering.

Källa: www.sis.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *