Nu byggs öppnadata.se

Vinnova har påbörjat arbetet med att utveckla den tekniska plattformen för att tillgängliggöra offentliga data. Syftet är att offentliga databaser ska kunna användas för innovationer och öka delningen av informationsresurser.

Inom ramen för arbetet med regeringens e-förvaltningsstrategi genomfördes under våren 2012 en förstudie kring en ny nationell portal för öppen förvaltning.

– Öppnadata.se ska bli en innovationsportal som underlättar för de som vill bygga produkter och tjänster, till exempel i form av appar, baserat på de öppna data våra myndigheter sitter på. Vi ska förädla vår gemensamma digitala egendom och se till så att den blir nyttig och användbar för oss som medborgare, säger IT- och energiminister Anna-Karin Hatt i ett pressmeddelande.

Förstudien har fokuserat på hur offentlig information kan tillgängliggöras och utreder hur e-tjänster baserade på offentlig data ska kunna tas fram och publiceras. Förstudien är ett viktigt underlag för utformningen av öppnadata.se.

Regeringen gav i uppdrag till Vinnova att under 2012 utveckla en teknisk plattform för förmedling av data som tillgängliggjorts för vidareutnyttjande samt under 2013 och 2014 vidareutveckla denna. Plattformen ska kallas öppnadata.se – en portal för innovation.

Tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, E-delegationen och Näringsdepartementet höll Vinnova ett forummöte den 3 oktober med syftet att informera, diskutera och lyfta fram de viktiga frågorna för en lyckad nationell satsning. Ytterligare två sådana möten är planerade den 7 november respektive den 6 december. Alla intresserade är inbjudna och mötet sänds även på webben.

Källa: Vinnova, SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *