Nu får det vara slut på att markera revir!

IT-minister Anna-Karin Hatt höll sitt första anförande om IT-politiken under Internetdagarna i Stockholm. Under anförande påtalade hon att regeringens handlingsplan för e-hälsa i vård och omsorg ligger henne extra varmt om hjärtat.

Ett utdrag ur ministerns tal löd:

– Det borde vara en självklarhet att man först och främst i samma landsting, men också mellan landstingen, på ett säkert sätt ska kunna plocka upp patientens journal elektroniskt från vårdcentralen. Det är inte nödvändigt att, som i Östergötland, ha ett och samma system. Men det är nödvändigt att vi har journalsystem som på ett säkert sätt kan prata med varandra. Med etablerade och gemensamma standarder kan vi åstadkomma det.

– För att vara alldeles tydlig: den här frågan har segat länge nog. Om det i slutändan är det som behövs så drar jag mig inte för att vara väldigt tydligt om vart vi måste gå, eller att personligen sätta mig ned och diskutera saken med varenda landstings IT-chef. För när tekniken har potential att hjälpa oss att rädda liv, när vi lever i ett av de mest digitaliserade länderna i världen, med ett av de mest datamogna folken som finns, då duger det inte att vi krampaktigt håller oss fast i våra inmutade revir.

– Nu får det helt enkelt vara slut på att markera revir!

E-förvaltning
Anna-Klara Hatt hann ta upp många olika områden av IT-arbetet och framhöll att Sverige är ett av de länder som har högst Internetanvändning. Detta ska vi dra nytta av, men staten har en bit kvar att gå.

– Ska vi på allvar förverkliga visionen om att e-förvaltningen ska förenkla vardagen för medborgare och företagare, att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt, att komma i kontakt med och uträtta sina ärenden med det offentliga, då måste vi i nästa steg se till så att vi medborgare slipper vara de som ska sköta samordningen. Och att systemen byggs utifrån de behov och processer vi har som användare. Det är systemen som ska vara till för människan, inte tvärtom.

IT-ministern vill peka ut riktningen för arbetet med det digitala samhället och hon lovade att under nästa år presentera en Digital Agenda för Sverige.

Den Digitala Agendan för Sverige ska vara bred och täcka alla relevanta områden.
– hur vi på allvar kan använda IT för att rädda liv i vården,
– hur vi kan få en verkligt tillgänglig offentlig e-förvaltning,
– hur vi kan använda IT för att skapa jobb, företagande och entreprenörskap i Sverige,
– hur vi med hjälp av IT kan minska våra ekologiska fotavtryck,
– och hur fler människor kan delta i det digitala samhället.

Källa: Näringsdepartementet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *