Nu gäller ny Konkurrensskadelag

Som en följd av ett EU-direktiv som trädde strax före årsskiftet har en ny konkurrensskadelag trätt i kraft.
Med stöd av lagen underlättas möjligheterna att få skadestånd för företag och konsumenter som har lidit skada, till exempel på grund av en kartell.
OFFENTLIGA AFFÄRER fick en pratstund med chefsjuristen på Konkurrensverket, Per Karlsson, som här svarar på några frågor samt ger en kort förklaring till innebörden av den nya lagen.
Hur initieras en process som baseras på den nya lagen?
– Den som lidit skada på grund av till exempel en kartell kan vända sig direkt till det berörda företaget och begära skadestånd. Man behöver inte stämma i domstol för att få ut skadestånd. Men om företaget vägrar betala kan man behöva överväga en skadeståndsprocess. Om Konkurrensverket då tidigare fått företaget fällt i ett konkurrensmål så har man nytta av en sådan dom i en efterföljande skadeståndsprocess. Det gäller både företag och konsumenter. Det handlar om att få full ersättning för den skada man har lidit.
Får den implikationer på inköpare/upphandlare i offentlig sektor?
– Absolut, så är det! Redan för ett antal år sedan fick nio kommuner med Linköping i spetsen skadestånd efter en konstaterad asfaltkartell. I och för sig var det ganska blygsamma belopp, totalt 35 miljoner kronor att dela på. Tidigare hade de fällda bolagen först fått betala 500 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift (böter). Förlikning träffades efter att kommunerna först stämt bolagen på skadestånd.
Per Karlsson fortsätter:
– Inte sällan när vi har kartellutredningar eller liknande så handlar det om olaglig samordning inför en upphandling. Bland aktuella exempel finns en SLL-upphandling (Stockholms Läns Landsting), och en upphandling som Upphandlingsbolaget i Göteborg skulle genomföra. Flera leverantörer i de båda upphandlingarna har på talan av Konkurrensverket blivit fällda i domstol för samordning och krävda på konkurrensskadeavgift. I ena domen bötfälldes företagen med drygt 28 miljoner kronor. Den kom för något år sedan men är överklagad av alla tre bolagen, Aleris, Capio och Hjärtkärlgruppen. Den andra kom före jul och där bötfälldes Telia och kommunägda Gothnet med totalt 16 miljoner kronor. Den kan komma att överklagas av bolagen, men det vet vi inget om än.
– Samordning inför upphandlingar kan alltså utöver detta leda till att bolag också kan tvingas betala skadestånd till de som lidit skada. Lagen syftar till att underlätta att få ut ersättning för skada. Några stora skadeståndsmål pågår nu enligt gamla lagstiftningen, i de fallen har man fått ta om all bevisning som kom upp i konkurrensverkets första utredning. Nu ändras detta. Om Konkurrensverket drivit ett mål så ska man inte behöva ta om all bevisning igen. Detta är en direkt konsekvens av lagen.
När tror du att det första målet som grundar sig på den nya konkurrensskadelagen kommer?
– Det är omöjligt att säga, men vi hoppas att den nya lagen på sikt kan förebygga och minska antalet fall av olaglig samordning inför upphandlingar.
Så den sätter ökad press på bolag som funderar på att agera olagligt, till exempel i form av en kartell?
– Ja, det blir en sak till för dem att se upp med. Syftet med den nya lagen är ju som jag sa att det ska bli ännu mer avskräckande att bilda en kartell eller missbruka en dominerande ställning. Utöver konkurrensskadeavgift/böter ska det dessutom finnas en risk att få betala stora skadeståndsbelopp. Hittills har det varit ganska ovanligt i Europa med skadeståndskrav, särskilt i jämförelse med USA, där man till och med har något som kallas ”punitive damages” som kan uppgå till tre gånger skadan (”treble damages”). EU-direktivet och den nya svenska konkurrensskadelagen begränsar sig till den faktiska skadan, men det ger utrymme också för ersättning för utebliven vinst.
Vad kan Konkurrensverket göra?
– Konkurrensverket utreder själva lagöverträdelserna och driver domstolsprocesser mot företagen om konkurrensskadeavgift/böter. Den nya lagen innebär att de skadelidande ska kunna grunda ersättningskrav direkt baserat på ett beslut av Konkurrensverket eller en dom från domstol, utan att allt ska behöva tas upp på nytt. För att underlätta för skadelidande kan Konkurrensverket också, efter begäran från domstol, i vissa fall hjälpa till med beräkningen av ersättningsbeloppen.

Bilden
: Per Karlsson. chefsjurist, Konkurrensverket. Foto: Andreas Eklund/KKV.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *