Nu längtar vi efter fysiska möten

En undersökning gjord av organisationen Svenska Möten visar att digitala möten är bra men att de inte löser allt.  Sju av tio längtar nu efter fysiska möten, en av tio föredrar att fortsätta med digitala möten. 

 – Vi är sociala varelser och behöver träffas, så vi kommer att fortsätta att mötas fysiskt. Samtidigt kommer vi att se att fysiska, hybrid-, och digitala möten lever sida vid sida, säger Sylvia Nylin, vd, Svenska Möten, till OFFENTLIGA AFFÄRER.

Organisationen har undersökt hur vi möts i en tid när vi egentligen inte kan mötas, framgår det av information från branschorganisationen. Bland annat kommer följande fakta fram:

83 procent digitala

– 83 procent av våra interna möten är i dag digitala.

– 64 procent tror att externa möten kommer att förbli mer digitala även efter Corona.

– Tron på att arrangera fysiska möten för fler än 50 personer hösten 2020 är låg.

– Det framgår allt tydligare vilka fördelar fysiska versus digitala möten har.

Saknar direkt kontakt
De som vill ses saknar främst den direkta kontakten, småpratet och nätverkandet samt att kunna läsa av mötet, kroppsspråk och stämning. Digitala möten lämpar sig bra för avstämningar med de vi redan har en god relation med, som uppföljningssamtal om pågående projekt eller överlämning av enkelriktad information.

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde ett antal frågor till Sylvia Nylin, vd på Svenska Möten.

”Det framgår allt tydligare vilka fördelar fysiska vs digitala möten har.” Så står det i ert utskick. Tror du den lärdomen är här för att stanna eller kommer vi att ha glömt den när en tid har gått?
– Det digitala mötesbeteende har tagit ett stort kliv framåt under krisen och gjort att en tidigare trend har fått genomslag mycket snabbare. Min bedömning är att vissa typer av mindre möten kommer att hållas digitalt framgent. Även på utbildningssidan kommer vi att se allt fler webbinarier/distansutbildningar. Samtidigt är vi sociala varelser och människor behöver träffas, så vi kommer att fortsätta mötas fysiskt men vi kommer att se att fysiska, hybrid, och digitala möten lever sida vid sida.

”Vad gäller möten i höst så är bilden splittrad”, framgår det i undersökningen. Finns det uppgifter om när de riktigt stora arrangemangen/mötena (med fler än 50 deltagare) kan tänkas komma igång?
– Många av våra kunder säger att man kommer att vänta till 2021 med stora möten, men det finns också de som väljer att dela upp större grupper i mindre möten för att ändå kunna träffas.

Finns det en beredskap i branschen för när myndigheterna släpper spärren 50 personer och tillåter ett obegränsat antal? Vissa har väl redan hunnit friställa och avveckla medarbetare?
– Det är svårt att svara på hur andra gör, men min bedömning är att de flesta har en bra plan för att snabbt kunna skala upp verksamheten igen till exempel genom att återanställa uppsagd personal.

Finns det något i övrigt som du vill påminna om när det gäller våra möten i näringsliv och offentlig sektor?
– Oavsett om det är fysiska eller digitala möten så kommer sannolikt möteskulturen att stå än mer i fokus. Alla typer av möten kräver förberedelse om de ska upplevas som meningsfulla. Det innebär att det kommer att ställas ännu högre krav på mötesledare att bemästra mötesledning oavsett om det är ett fysiskt, hybrid- eller digitalt möte.

Fysiska mötens fördelar
Svenska Möten menar att fysiska möten är bäst för att etablera nya relationer, möten som ska handla om människors liv och relationer, till exempel ett utvecklingssamtal med en medarbetare, samt för nätverkande och samarbete. Även när man vill skapa engagemang och delaktighet eller skörda kollektiv intelligens där flera personer ska få komma till tals, diskutera och komma fram till nya idéer och lösningar, är det fysiska mötet att föredra.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.