Nu måste äldreomsorgen utvecklas

– Katastrofen i äldreomsorgen måste bli startpunkten för att utveckla en verksamhet som vi om något decennium kan vara stolta över oavsett var vi står politiskt eller tillhör för verksamhet i dag.

Det menar Peter Larsson, regeringens särskilda utredare 2019 av välfärdsteknik i äldreomsorgen och seniorrådgivare vid Sveriges Ingenjörer.

I ett debattinlägg i Dagens Industri 2020-05-24 slår han fast att Coronapandemin slutligen och sist tog död på föreställningen om att de enkla jobben finns inom äldreomsorgen.

– Det som behövs är en mycket omfattande professionalisering av hela verksamheten, konstaterar utredaren. Han fortsätter:

Hur kunde det ske?
– Frågorna hopas redan. Hur kunde det ske? Hur kunde så många inom äldreomsorgen smittas, insjukna i Covid-19 och sedan dö när högsta prioritet var att just skydda denna riskgrupp? Det kommer att finnas många olika svar på de frågor som nu ställs. Just nu handlar det om den näst intill totala avsaknaden av skyddsutrustning.

Peter Larsson noterade under arbetet med sin utredning ”en nästintill total avsaknad av kunskapsspridning.”

– Det finns helt enkelt inte ett gemensamt organ för utveckling och kunskapsspridning, oavsett huvudman eller kunskapsområde, slår den tidigare utredaren fast.

Centrum för utveckling
Han pekar avslutningsvis på behovet av ett nationellt centrum för utveckling av hela äldreomsorgen. Ett bredare införande av välfärdsteknik och digitalisering skulle kunna bli ett draglok i förändringen av hela omsorgen så att kompetensnivån generellt höjs, att fler professioner blir delaktiga i såväl utveckling som drift av denna verksamhet, menar han.

– För att detta ska bli möjligt krävs helt enkelt att en bransch formeras som förmår integrera en rad olika discipliner såväl inom omsorg, hälso- och sjukvård som andra discipliner man inte tänker på i första rummet. Till det sista hör något så självklart som kompetens inom logistik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.