”Nu måste vi öka självförsörjningen!”

I och med coronapandemin finns risk för livsmedelsbrist. Ett sätt att möta en matkris är ökad fritidsodling av frukt och grönsaker, menar bland andra Brita Montonen, Grönhetsrådet (bilden), samt företrädare för Omställningsnätverket, med fler.

Svenskarna har tagit för givet att det finns mat i affärerna. Medan Finland har beredskapslager som räcker i ett halvår skulle Sveriges räcka i en vecka. I Göteborgs Posten hävdar ett antal debattörer att de begränsningar i rörlighet som följer i spåren av Covid-19-pandemin väckt diskussionen om livsmedelssystemets sårbarhet.

Allt fler varnar
”Allt fler röster varnar för livsmedelsbrist till följd av störningar orsakade av pandemin. FN-organisationerna FAO, WTO och WHO säger i ett gemensamt uttalande att det nu finns anledning att oroa sig för världens livsmedelssäkerhet”, varnar skribenterna, och fortsätter:

”Plötsligt behöver vi tänka på sådant vi länge tagit för givet: varifrån kommer maten? Hur kommer den hit? Vem är ansvarig för att det finns tillräckligt?”


Trädgårdsodling har en potentiellt hög avkastning
per ytenhet, påpekar debattörerna. 

Ger hög avkastning
Deras svar är trädgårdsodling. Den har en potentiellt hög avkastning per ytenhet. Idag konsumeras knappt 130.000 ton frukt och grönsaker från ren fritidsodling. Det utgör cirka nio procent av den totala konsumtionen av motsvarande produkter i landet.

”Men enbart fritidsodlingen har potential att producera uppemot 700.000 ton ätliga grödor, alltså mer än fem gånger så mycket som idag. Fritidsodlingen har också betydande positiva effekter för folkhälsan, även bortsett från skörden. Att odla sin egen mat är meningsfullt, ger motion och är stressförebyggande”, avslutar debattörerna i GP.

Läs hela artikeln här.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *