Nu rivs det för nya tunnelbanan

Att bygga ut tunnelbanan i Storstockholm är ett av Sveriges största och mest omfattande infrastrukturuppdrag. Arbetena är igång, nya kontrakt tilldelas efter upphandling.

Vid Gullmarsplan borrar man sig genom en hel station ner till 70 meters djup där en ny plattform ska anläggas. Och innan de egentliga tunnlarna där tågen ska gå kan påbörjas måste arbets- och servicetunnlar byggas. Några blir permanenta och kommer att brukas även när tunnelbanan är igång.

Den allra första sprängningen ovan jord skedde redan i april 2019. Då förklarade Martin Brantberger, nya tunnelbanans projektledare för arbetstunnlarna i Barkarby:

– Ovanjordsprängningar utförs för att komma ned till berget där tunneln ska börja. Det är därför vi börjar ytligt och jobbar oss neråt. Tunneln ska bli 243 meter lång och den ska ner cirka 30 meter under jord, så vi har en bra bit kvar.

OFFENTLIGA AFFÄRER söker Martin Brantberger för ytterligare kommentar.

Rivningar vid Gullmarsplan
Det mest aktuella som sker nu är att man river delar av Gullmarsplans station för att göra plats åt de nya hissar som ska förbinda biljetthallen och tunnelbanans Blå linje.

Den 23 november 2020 förklarade byggledare Anil Soondh:
– Vi river delar av bussdäcket rakt ovanför spontgropen. Det är ett väldigt komplicerat arbete i spårmiljö. Material som kan falla ner är en risk vi måste ta hänsyn till. Närmast spåren sågar vi ner bjälklaget i bitar om ett ton. Längre ifrån kan vi såga ner större bitar.   

70 meter under stationen
Den här typer av stora infrastrukturprojekt tar tid. Rivningen pågår fram till våren 2021 och efter att förstärkningar gjorts kan sprängningar påbörjas 2022 ner till den nivå där den nya plattformen ska ligga. Den nya plattformen hamnar cirka 70 meter under dagens station. Transporterna upp och ner kommer att ske med fem snabbhissar. Det innebär att ett hisschakt byggs rakt igenom alla nivåerna i dagens station Gullmarsplan.

Samarbete för hållbarhet
Nya tunnelbanan ska enligt regionen tillgodose både dagens och kommande generationers krav på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. ”Ett nära och gott samarbete mellan oss som beställare och våra entreprenörer är grunden för att lyckas med det”, heter det.

Region Stockholm betonar att man har ”högt ställda krav på material, utformning och arbetsmetoder” i sina upphandlingar. På det sättet vill man kunna påverka hur mycket utbyggnaden påverkar miljön. Det gäller också social och ekonomisk hållbarhet, med krav på exempelvis arbetsmiljö och affärsetik.

Skrift framtagen
I en särskilt framtagen skrift, “Bygg Stockholms nya tunnelbana med oss” berättar Region Stockholm mer i detalj hur man tänker sig utbyggnaden samt upphandlingarna.

Bildtext:
Tunnelmynningen för arbetstunneln i Veddesta, Blå linje till Barkarby. Foto: Region Stockholm.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *