Nu rullar elbussar i Östersund

Med en symbolisk ihopkoppling av en elkabel invigdes den nya linjen med elbussar i Östersun nyligen.
Tre elbussar ska trafikera linje 6 i Östersunds kommun som fastslagit ett klimatmål om att bli fossilbränslefritt till 2030. Att införa elbussar är ett steg för att komma närmare målet. Förutom miljöaspekten är bussarna så gott som ljudlösa.
För att minska vikten på bussarna har man valt en modell med något färre batterier, vilket ger kortare räckvidd.  I stället laddas bussarna några minuter varje gång de stannar till vid en ändhållplats. Laddningen sker via en så kallad pantograf som sänks ned på bussens tak.

Kan söka stöd
Kommuner och landsting har sedan 2015 möjlighet att söka stöd från Trafikverket i syfte att främja hållbara stadsmiljöer via så kallade stadsmiljöavtal. Med dessa avtal medfinansierar Trafikverket upp till 50 procent för investeringar i lokal eller regional kollektiv- och cykeltrafik.
För att beviljas stadsmiljöavtal krävs också motprestationer i form av andra åtgärder som bidrar till en ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbygge. I den första ansökningsomgången 2015 beviljades Östersunds kommun medfinansiering till en elbusslinje och en av motprestationerna var att den skulle färdigställas 2018. Den 16 mars var Trafikverket med och invigde den nya busslinjen.

Elbussarna första projektet
Elin Sandberg, nationell planerare på Trafikverket, uttryckte sin glädje över att vara på plats och kallade invigningen för ett historiskt ögonblick. Hon påpekade att Östersunds elbusslinje är det första projekt som beviljats stöd och färdigställts.
Östersunds kommun beviljades medfinansiering med nära 3,2 miljoner kronor, vilket är ett stöd om 50 procent. Stödnivån kan variera, beroende på förutsättningarna för investeringen eller om projektet även medfinansieras av exempelvis fastighetsägare eller kollektivtrafikmyndigheter.

45 ansökningar inkom
Stödet från stadsmiljöavtalen ska främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik eller cykeltrafik. Under den första ansökningsperioden 2018 inkom 45 ansökningar för medfinansiering via stadsmiljöavtal där motprestationerna ska vara färdigställda 2028. I förslaget till nationell plan 2018-2029 finns en miljard kronor per år till stadsmiljöavtalen.
– Det blir en verklig satsning på hållbara persontransporter, vilket behövs. Som vi hört väldigt tydligt här i Östersund – man vågar satsa, för nu finns det både medel och incitament. Så vi får verkligen fart på arbetet, säger Elin Sandberg.
Källor: SVT och Trafikverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.