Nu startar bredbandsupproret

När stora delar av den offentliga sektorn digitaliseras och allt från hemtjänst till myndighetskontakter kräver uppkoppling för att kunna ta del av de senaste tjänsterna så blir klyftan mellan stad och land allt tydligare.

De hävdar Terese Bengard (bilden), Hela Sverige ska leva, Palle Borgström, LRF, Mikael Ek, Svenska stadsnäts­föreningen, Günther Mårder, Företagarna, och Thomas S Nilsson, Byanätsforum.

I en debattartikel i DN framhåller de att frågan brådskar och att de upplever ”en oroväckande tystnad i bredbands­frågan från regeringens sida.”

Skapa ökad förståelse
– Vi har därför startat bredbandsuppropet i syfte att skapa ökad förståelse för behovet att fiberutbyggnaden också når landsbygden och sluter det digitala gapet mellan stad och land, meddelar debattörerna.

I artikeln pekar de på fem områden för politiska insatser:

1 Ytterligare stödmedel. 

2 Rättvist regelverk vid utdelning av stödmedel.

3 Enklare tillståndsgivning.

4 Likvärdig uppkoppling på landsbygd som i tätort.

5 Regelverk som möjliggör effektiv utbyggnad.

– Vi vet att Sverige vill ligga i framkant jämfört med många andra länder, skriver företrädarna för bredbandsupproret med påpekar samtidigt: ”att hushåll och företag i städerna har en flora av högkvalitativa uppkopplingsalternativ är ingen tröst för den företagare eller invånare som befinner sig i ett område dit fiberutbyggnaden inte nått fram.”

Digitalt utanförskap
– Det övriga samhällets snabba omställning riskerar i stället att förstärka det digitala utanförskapet ytterligare, fastslår skribenterna. De avslutar:
– Sverige har råd att säkerställa likvärdig tillgång till bredband. Efterfrågan och behovet finns. Nu är det politikens vilja som avgör.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *